2. Målrettet og ambitiøs indsats mod kronisk sygdom

- Der skal arbejdes mere målrettet mod kronisk sygdom.

Hvad er problemet?​

Andelen af borgere, der har eller er på vej til at udvikle en kronisk sygdom, er stigende. Det betyder et kontinuerligt øget pres på sundhedsvæsnet, der i forvejen er økonomisk trængt.

Voksne med én eller flere kroniske sygdomme tegner sig i dag for knap 50 pct. af de samlede regionale sundhedsudgifter . Derudover viser beregninger, at de afledte udgifter til bl.a. overførselsindkomster, hjemmepleje og hjælpemidler i kommunalt regi udgør et endnu større beløb.

Forløbsprogrammer, pakkeforløb og kvalitetsstandarder har gennem de seneste år været med til at løfte kvaliteten i plejen og behandlingen overfor borgere med kroniske sygdomme. Næste skridt er skræddersyede forløb.

OECD’s Review of Health Care Quality in Denmark fra 2013 fremhæver en ambitiøs kronikerindsats særligt rettet mod komplekse, multiple kronikerforløb som et naturligt næste skridt i kvalitetsudviklingen af det danske sundhedsvæsen. OECD peger specifikt på det potentiale, der ligger i at give sygeplejersker særlige kompetencer indenfor dette område, bl.a. med henvisninger til erfaringer fra andre lande.

Som et led i at styrke den danske indsats foreslår Dansk Sygeplejeråd, at der etableres en specialistuddannelse til sygeplejersker i kronisk sygdom. Uddannelsen vil sikre et ensartet, højt fagligt niveau og understøtte et mærkbart kvalitetsløft i en målrettet indsats overfor borgere med kroniske sygdomme.

 

DSR foreslår:

Der etableres en specialistuddannelse til sygeplejersker i kronisk sygdom

Uddannelsen på masterniveau skal sikre et ensartet, højt fagligt niveau og understøtte et mærkbart kvalitetsløft og en målrettet indsats overfor borgere med kroniske sygdomme.  Uddannelsen er rettet mod erfarne sygeplejersker, der på baggrund af den brede generalistuddannelse samt evt. anden efteruddannelse har opnået stærke kompetencer og solid erfaring, og som med denne uddannelse kan få et yderligere løft til at kunne håndtere nogle opgaver på et højere niveau.

Sygeplejersker med den nye specialistuddannelse kan med fordel indgå mange forskellige steder i sundhedsvæsnet, bl.a. i ambulatorierne, hos den praktiserende læge, i det kommunale sundhedscenter, eller i tværgående funktioner mellem det kommunale og regionale sundhedsvæsen.

Læs hele baggrunden for forslaget

 

Fortæl din egen historieTid Til Kvalitet Logo
Har du tid til kvalitet?

 

Du skal have flere gode leveår - Tid Til Kvalitet #TidTilKvalitet

Klik på billedet, som åbner i stort. Så højreklikker du på billedet og vælger 'gem som'. Herefter uploader du på Facebook, Twitter eller Instagram.

Send billedet til en ven via Facebook