3. Én patient – ét samarbejdende sundhedsvæsen

Den ældre medicinske patient skal have vished for at kunne få den bedst mulige behandling i eller tæt på eget hjem. Det kræver større sammenhæng i sundhedsindsatsen.

Hvad er problemet?

I dag er der stor forskel på, hvilke sundhedsydelser den enkelte kommune tilbyder.

Der er ingen fælles retningslinjer for sundhedsindsatsen i kommunerne. Seks ud af 10 sygeplejersker i landets kommuner har inden for en måned oplevet indlæggelser/genindlæggelser af borgere, som efter deres vurdering kunne have været undgået med den rette sundhedsfaglige indsats fra kommune og/eller praktiserende læge . Patienterne skal have en ensartet sundhedsydelse, uanset hvor i landet de bor. Det kommunale selvstyre må ikke stå over patienten.

Dansk Sygeplejeråd foreslår derfor en strategisk og helhedsorienteret plan for det nære sundhedsvæsen, som kan understøtte den plan, der ligger bag etableringen af den fremtidige sygehusstruktur. 

  

DSR foreslår:

Der udarbejdes en helhedsorienteret plan for det nære sundhedsvæsen, der kan understøtte sammenhængen i sundhedsvæsnet.

Der udarbejdes en strategisk og helhedsorienteret plan for det nære sundhedsvæsen, som kan understøtte og sammentænkes med den plan, der ligger bag etableringen af den fremtidige sygehusstruktur. Planen skal omfatte overordnede retningslinjer og anbefalinger til kommunernes indsats på sundhedsområdet. Og planen skal have fokus på sammenhæng og videndeling med sygehuse og almen praksis, så der i højere grad tænkes i helhedsløsninger på tværs af sundhedsvæsnet.

Planlægningen af de strategiske linjer kan ikke overlades til kommunerne selv. Der er behov for en større sammenhæng på tværs. Det var også tankerne bag anbefalingerne til den styrkede akutindsats, som Sundhedsstyrelsen lancerede i 2007, og som de seneste knap 10 år har dannet grundlag for akutberedskabet på tværs af landet .

En helhedsplan for det nære sundhedsvæsen kan imidlertid ikke stå alene. For at understøtte sammenhængen er der derfor behov for, at der i forbindelse med økonomiforhandlingerne afsættes fælles midler, der kan understøtte den konkrete implementering. Regioner og kommuner skal i fællesskab tildeles midler til et tættere samarbejde på tværs af sektorerne. Derved skubbes økonomisk silotænkning og uhensigtsmæssige incitamenter i baggrunden.

Læs hele baggrunden for forslaget

 

Fortæl din egenhistorieTid Til Kvalitet Logo
Har du tid til Kvalitet?

 

Du skal opleve ét samlet sundhedsvæsen - Tid Til Kvalitet #TidTilKvalitet
Klik på billedet, som åbner i stort. Så højreklikker du på billedet og vælger 'gem som'. Herefter uploader du på Facebook, Twitter eller Instagram.

Send billedet til en ven via Facebook