4. Sundhed er mere end dét, der sker i sundhedsvæsnet

Flere børn og unge skal vokse op med muligheden for et sundt voksenliv gennem en forstærket og bedre koordineret forebyggende indsats.

Det er i barndommen og ungdomsårene, at vi udvikler os og lærer vores krop og sind at kende. Det er i de år, vi tilegner os mange af de kompetencer, der bringer os sikkert videre i livet. Men det er også i den periode, at mistrivsel, (videre-)udvikling af fysiske og psykiske lidelser kan kaste lange skygger ind i voksenlivet i form af varige trivsels- og sundhedsudfordringer. 

Hvad er problemet?​

Undersøgelser viser, at 20 pct. af de 11-15-årige har et eller flere tegn på dårlig mental sundhed i deres daglige liv , og at omkring hvert 10. barn i indskolingsalderen er overvægtigt eller svært overvægtigt . Begge dele kan få negative konsekvenser for den enkeltes sundhed og trivsel resten af livet.

Heldigvis er der gode muligheder for både at forebygge og gribe tidligt ind overfor problemer med trivsel og sundhed. Men det kræver en samlet indsats på tværs af børne- og ungdomsårene, og på tværs af de mange voksne, der færdes omkring børn og unge.

Derfor foreslår DSR, at der udarbejdes en samlet plan for et sundt børne- og ungeliv, så alle børn og unge modtager en sammenhængende, helhedsorienteret og tværfaglig trivsels- og sundhedsindsats.

 

DSR foreslår:

Den kommende regering fremlægger en samlet plan for et sundt børne- og ungeliv

Planen skal tage hånd om de udfordringer, vi har i Danmark vedrørende børn og unges mentale og fysiske sundhed, og planen skal gå på tværs af de offentlige institutioner, private aktører, familien og de øvrige omgivelser, der danner rammen om børne- og ungdomslivet.

Læs hele baggrunden for forslaget

 

Fortæl din egenhistorieTid Til Kvalitet Logo
Har du tid til Kvalitet?

 

Sunde og stærke børn giver sunde og stærke voksne - Tid Til Kvalitet #TidTilKvalitet

Klik på billedet, som åbner i stort. Så højreklikker du på billedet og vælger 'gem som'. Herefter uploader du på Facebook, Twitter eller Instagram.

Send billedet til en ven via Facebook