Følg formanden

Kom tættere på DSR-formand Grete Christensen og følg med i, hvad der sker i hendes hverdag. Eksempelvis når hun besøger sygeplejersker rundt om i landet, mødes med politikere eller optræder i medierne. Se mere på siden her, hvor du også kan deltage i debatten og følge Grete Christensen på Twitter.

I den forgangne uge var Grete Christensen i Oslo for at diskutere det fremtidige sundhedsvæsen, og hvordan sygeplejerskernes arbejdsmiljø har betydning for kvaliteten i sygeplejen.

Lørdag den 18. februar efterlyste Grete Christensen sammen med Ulla Dupont, formand for Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark (FALS), at kommunerne opretter flere uddannelsesstillinger for sundhedsplejersker i et debatindlæg, der blev bragt i Kristeligt Dagblad.

Tidligere på ugen var hun i Helsinki i kraft af sit virke som formand for Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden (SSN) for at hilse på Nina Hahtela, der er den nye formand for den finske sygeplejeorganisation Sairaanhoitajaliitto .

Billedet: Grete Christensen modtager på vegne af alle sygeplejersker ALT for damernes Kvindepris 2016 af chefredaktør Tina Nicolaisen.

Se også Grete Christensens CV

Følg og debattér med Grete Christensen på de sociale medier

Grete Christensen på Twitter

Patientsikkerhed og arbejdsmiljø hænger sammen - også i Norge

Grete Christensen holder pålæg oplæg Norsk Sygepleieforbunds konference

Torsdag den 16. februar var Grete Christensen med til Norsk Sygepleierforbunds Samhandlingskonferanse.

Under overskriften "Politikere og arbejdsgivere skal ta konsekvensen av at det er sammenhæng mellom arbeidstidsordninger og pasientsikkerhed" var Grete Christensen inviteret til Oslo for at tale om Dansk Sygeplejeråds arbejde med samme tema. Hun tog blandt andet udgangspunkt i Dokumentationsrapport nr. 2 og de anbefalinger, som Dansk Sygeplejeråds kom med baggrund af rapporten.

I oplægget fortalte Grete Christensen bl.a. om, hvordan kvalitet i sygeplejen, patientsikkerhed og et godt arbejdsmiljø blandt sygeplejersker er tæt forbundet. Efterfølgende var Grete Christensen med i en paneldebat, hvor spørgsmålet: ”Hvordan tager man konsekvensen af ​​forholdet mellem arbejdsformer, arbejdsmiljø og patientsikkerhed?” blev diskuteret. Læs mere om dokumentationsrapporten her.

Besøg på Sydvestjysk Sygehus

Grete Christensen var, sammen med kredsformand i Kreds Syddanmark, John Christiansen, på visit på Sydvestjysk Sygehus nye udvidede Fælles Akutmodtagelse i Esbjerg fredag den 10. februar. Her viste ledende oversygeplejerske Christian Jørgensen rundt, og der var også sat tid af til, at de kunne blive klogere på ud- og ombygningen af Sydvestjysk Sygehus.

Grete Christensen og John Christiansen besøg hos FAM, SVS

Grete Christensen og John Christiansen besøg hos FAM, SVS

Drøftelse af nye socialpsykiatriske afdelinger på Christiansborg

Grete Christensen og Benny Andersen, Christiansborg, SocialpsykiatriskeafdelingerDen 7. februar tog Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd sammen med Socialpædagogernes formand, Benny Andersen ind for at tale med politikerne på Christiansborg. Det gjorde de, fordi partierne bag drøfter lovforslag om nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, bl.a. høringssvarene fra faglige organisationer. Et forslag som Dansk Sygeplejeråd og Socialpædagogerne har kritiseret. Grete Christensen gjorde det klart, at det er afgørende, at fagligheden prioriteres for at sikre gode tilbud og et sikkert arbejdsmiljø i psykiatrien.

Læs mere om kritikken af de socialpsykiatriske afdelinger her.

 

Dimissionstale på University College Lillebælt i Svendborg

Dimittender og pårørende lyttede med, da formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen holdt tale for dem i anledningen af dimission på UCL i Svendborg. I sin tale ønskede hun dem stort tillykke og opfordrede dem bl.a. til at gribe de mange muligheder, der findes i sundhedsvæsenet.

Grete holder tale, dimission Svendborg 2017 2

 

 

 

 

Dimittender fra Svendborg, januar 2017 2

Fødselsdagshilsen til Danske Regioner

Grete Christensens hilsen til danske regioner”Vi ser frem til fokus på kvalitet frem for kvantitet og til at samarbejde om at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen,” lyder hilsenen fra Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, der i  anledning af Danske Regioners 10 års jubilæum i år har lavet en videohilsen.

Se videoen her.

Påbud viser fortsat mangel på ressourcer

Grete Christensen svarer Jens Stenbæk"Påbuddene fra Arbejdstilsynet viser endnu engang, at arbejdspresset er for stort," sådan lød det fra Grete Christensen, da det mellem jul og nytår bl.a. kom frem, at travlhed på mave-tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital var skyld i alvorlige fejl. Hun kommenterede påbuddene både i TV2 News og Politiken.

Læs mere her. 

Store problemer i psykiatrien

Uge 51 blev ugen, hvor der lød et kæmpe nødråb fra de ansatte i psykiatrien, og hvor Grete Christensen kom med følgende udtalelse: ”Vi er helt derude, hvor dårlige bemandinger koster liv, og hvor der er så lidt personale, at arbejdet med relationer og forebyggelse af vold og udadreagerende adfærd falder fra hinanden. De allersvageste patienter bliver tabt. Situationen er så alvorlig, at der skal fastsættes krav til normeringer på psykiatriske afdelinger, så vi kan stå inde for patienternes sikkerhed og kvaliteten af behandlingen."

Stop besparelserne på sundhedsvæsenet

Der har været massivt fokus på de pressede forhold efter at fødselslæge Morten Hedegaard har sagt sin stilling op på Rigshospitalet i protest mod forholdene. I Dansk Sygeplejeråd glæder Grete Christensen sig over, at lægerne nu bakker op om den dagsorden og kræver at politikerne stopper det årlige krav om to procents effektiviseringer i sundhedsvæsenet. Det uddyber hun også i mandagens udgave af Politiken.

Bryd tabuet på World AIDS Day

Grete Christensen har i mange år bakket op om World AIDS Day. Det gjorde hun også i år, hvor den officielle tale blev læst op for dem, hun var sammen med.

Velkommen til den nye regering

"Regeringen beskærer reelt velfærden ved kun at tillade de offentlige udgifter at stige med 0,3 procent. Det er markant under, hvad Finansministeriet har beregnet er nødvendigt at lade de offentlige udgifter stige med, for at kunne følge med det stigende antal ældre. Der er med andre ord slet ikke sat finansiering af til at bevare det serviceniveau, som vi kender det i dag, og det er stærkt bekymrende." Sådan lød reaktionen blandt andet fra Grete Christensen, da den nye VLAK-regering fremlagde deres regereringgrundlag. Læs mere her:

Kæmp for færre tryksår - på Tryksårsdagen

Tryksårsdag Grete Christensen

Grete Christensen bakker torsdag 17. november op om den verdensomspændende Tryksårsdag og budskabet: "Tryksår kan forebygges".

Det sker blandt andet med dette billede.

Troværdigheden i top

Sygeplejersker er den mest troværdige faggruppe. Det viser en ny undersøgelse fra Radius Kommunikation.
"Det er glædeligt, at danskerne har så stor tillid til sygeplejerskerne. Det afspejler, at der er overensstemmelse mellem den kritik sygeplejerskerne har af travlhed og mangel på sammenhæng i sundhedsvæsenet og de oplevelser patienter og pårørende har", lyder reaktionen fra Grete Christensen.

HB samler inspiration til SAMMEN OM DSR

Hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd var samlet onsdag og torsdag, og hele torsdagen var sat af til at diskutere organisationsprojektet SAMMEN OM DSR. Der var masser af inspiration fra medlemmer og ansatte - i form af videoer, oversigt over kommentarer og plancer over, hvilken retning SAMMEN OM DSR bevæger sig i, som Grete Christensen og de øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen kunne se nærmere på.

HB møde SAMMEN OM DSRHB-møde SAMMEN OM DSRHB-møde SAMMEN OM DSR

 

 

 

 

HB-møde SAMMEN OM DSR

 

 

Opråb til finansministeren: Lyt til de ansatte

Mandag deltog Grete Christensen i møde i forhandlings- og paraplyorganisation CO10, der varetager interesserne for et stort antal faglige organisationer med i alt ca. 40.000 medlemmer på statens område.

Efter mødet var der et klart budskab til finansminister Claus Hjort Frederiksen (V): Lyt til medarbejderne og tænk i mindre traditionelle baner, når opgaveløsningen i den statslige sektor skal effektiviseres. 

Grete Christensens 25 års jubilæum blev fejret

Formand Grete Christensen har i år 25 års jubilæum som medlem af Dansk Sygeplejeråds Hovedbestyrelse. Det blev markeret med åbent hus og reception i Dansk Sygeplejeråd på Sankt Annæ Plads i København. Læs mere om begivenheden her: https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/politisk-arbejde-for-sygeplejerskerne-gennem-25-aar

Reception Grete Christensens 25 års jubilæumReception Grete Christensens 25 års jubilæum

Reception Grete Christensens 25 års jubilæumReception Grete Christensens 25 års jubilæum

Besparelser, presset arbejdsmiljø og ytringsfrihed i TV2 Nyhederne

Grete Christensen i TV2 NyhederneSygeplejerske Lone Gregersen i TV2 NyhederneTV2 Grafik Besparelser i regionerne 2017

 

”Mange sygeplejersker har i dag så travlt og løber så stærkt, at fjerner man en enkelt sygeplejerske fra en afdeling, vælter hele læsset.”

Sådan lød det blandt andet fra Grete Christensen, da hun torsdag aften var i TV2 Nyhederne. Her optrådte hun sammen med sygeplejersken Lone Gregersen, der har taget bladet fra munden og nu råber højt om det pressede arbejdsmiljø, der er på mange hospitaler.

Regionerne står over for store besparelser i det nye år, og det kommer til at koste flere fejl, som går ud over patienterne, understregede Lone Gregersen over for TV2. Og så bliver det ikke bedre af, at sygeplejersker ikke tør råbe højt, når de oplever kritisable forhold – af frygt for at blive fyret, hvilket også en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd, viser. 

Se indslaget i 19-Nyhederne på TV2 3. november her – 16:53 minutter inde i programmet (kræver login til TV2 Play).

Se undersøgelse om sygeplejerskers ytringsfrihed.

Konference for de faglige selskaber

Grete Christensen til FS konference

Grete Christensen talte ved Kreds Midtjyllands generalforsamling

Grete Christensen taler ved Kreds Midtjyllands GeneralforsamlingTirsdag var Grete Christensen et smut i Silkeborg, hvor hun deltog i Kreds Midtjyllands generalforsamling. Her indledte hun med at takke for genvalget som formand og sagde:

”Der er meget at stå sammen om, og der er meget at kæmpe for – og at stå sammen om en formand er også en form for fællesskab, der er vigtig i en faglig organisation.”

Grete Christensen talte desuden om de mange udfordringer sygeplejersker møder i deres hverdag og i det samlede sundhedsvæsen, ligesom hun fortalte om det kommende organisationsudviklingsprojekt ”Sammen i DSR”, som hun opfordrede alle medlemmer til at bidrage aktivt til.

Tjek din lønseddel

Husk at tjekke din lønseddel, lød opfordringen fra Grete Christensen, da hun mandag morgen var mødt op på Hovedbanegården sammen med formand for LO Lizette Risgaard og formand for FTF Bente Sorgenfrey for sætte fokus på kampagnen fra de faglige organisationer, der netop opfordrer danskerne til at holde øje med, om de får den rette løn.

Sygeplejersker hyldet ved ALT for damernes 70 års fødselsdag

Det var med stor glæde, Grete Christensen på sygeplejerskernes vegne officielt modtog ALT for damernes kvindepris 2016 ved en reception i anledningen af magasinets 70-års fødselsdag. Prisen går for første gang til en hel faggruppe og hylder alle sygeplejersker.

Alt for damernes kvindepris går til alle sygeplejersker

Grete Christensen har på vegne af alle sygeplejersker modtaget ALT for damernes kvindepris 2016, som blev offentliggjort torsdag 22. september.

Politikerne svigter sundhedsvæsenet

"Politikerne bliver nødt til at prioritere. Det er politikernes ansvar, at vi har den situation, vi har i dag."
Sådan lød det blandt andet fra Grete Christensen, da hun mandag var i DR2 Morgen og kommentere på det faktum, at 32 sygehusafdelinger har fået et påbud for alt for højt tidspres og arbejdspres. Et problem, der langt fra er nyt, men som politikerne ikke synes at tage alvorligt. Tilbage i 2014 fik 37 afdelinger samme type påbud fra Arbejdstilsynet og mange af dem bøvler stadig med de samme problemer i dag. Hør, se eller læs Grete Christensens kommentarer i P1, DR2 Morgen, Avisen.dk og i Debatten på DR2.

Unødvendig medicinering er tegn på syg kultur

Grete Christensen har de seneste mange dage været i nyheder såvel som debatter i medierne, for at fastslå hvor fuldstændig uacceptabelt det er, at arbejdspresset på intensivafdelingen på Køge Sygehus har været så stort, at man har måtte skrue op for sovemedicinen til patienter, hvis man har måtte gå fra dem for at hjælpe andre patienter, der har mere brug for en. Det og mange andre ting har afdelingen nu fået et påbud af Arbejdtilsynet for. Og sagen er langt fra enestående, og det går ud over sygeplejerskerne, og det går ud over patienterne.
Læs mere om sagen her.

Kvæsthuset - nu en del af en ny københavnerperle

Åbning af KvæsthuspladsenGrete Christensen var med, da hele området omkring Dansk Sygeplejeråds ejendom, Kvæsthuset, blev indviet onsdag 29. juni med musik og arrangementer omkring havnebassinet. Historisk set har området været udgangspunkt for skibstrafik og færgetrafik. Nu er området lavet helt om. Kvæsthusbroen er blevet til Kvæsthuspladsen med mulighed for mange forskellige aktiviteter, og under pladsen er bilerne gemt væk i et stort parkeringshus. Ned til havnebassinet er der anlagt en stor trappe og hele området er blevet mere grønt og åbent. 

Læs mere her.

Formandens leder i Fagbladet Sygeplejersken