Tema

Folketingsvalg 2019

Sundhed og sygeplejersker står højt på den politiske dagsorden. Folketingsvalget 2019 er ingen undtagelse. Her på siden kan du læse om Dansk Sygeplejeråds holdninger til fremtidens sundhedsvæsen, og hvordan politikerne forholder sig til bl.a. besparelser på sygeplejerskeuddannelsen. Vi spurgte også de af vores medlemmer, der stillede op til valget om deres mærkesager.

Tillykke til de valgte

To medlemmer af DSR blev stemt ind i Folketinget ved valget den 5. juni 2019. Sygeplejerskestuderende Signe Munk blev valgt ind for SF, mens sygeplejerske Flemming Møller Mortensen blev valgt ind for Socialdemokratiet. Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, ønsker tillykke til alle valgte - og opfordrer den kommende regering til at tage fat på at løse sundhedsvæsenets problemer hurtigst muligt: 
DSR til ny regering: Let presset på sundhedsvæsenet

 

Et bæredygtigt sundhedsvæsen

Der er flere indsatser, der skal til for at sikre kvalitet og gode arbejdsvilkår i fremtidens sundhedsvæsen. Vi mener, at det er nødvendigt, at der bliver taget fat på særligt tre områder før, efter og under folketingsvalget 2019:

  • Flere sygeplejersker

  • Flere penge til sundhedsvæsenet 
  • Ligeløn

Livestreaming af debat

Emnerne blev taget op til debat, da vi livestreamede valgmøde mandag den 27. maj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har spurgt partierne

Det er vigtigt, at politikerne vil uddanne flere sygeplejersker, afskaffer af omprioriteringsbidraget på uddannelsen og sørger for, at sygeplejersker kan varetage flere opgaver end i dag - uden at skulle spørge om lov først. Se hvordan partierne forholder sig til det, og læs vores anbefalinger til politikerne. OBS. Vi har spurgt de partier, som var i Folketinget før valgudskrivelsen.

Folketingsvalg 2019

Uddan flere sygeplejersker

Der er stor mangel på sygeplejersker. Og manglen forventes at stige. Så meget at der i 2015 vil mangle 6.000 sygeplejersker. Derfor er det vigtigt, at man fra politik side vil arbejde for at uddanne flere. 

Læs vores anbefaling til, hvordan vi får uddannet flere sygeplejersker

FV19

Afskaf omprioriteringsbidraget

Omprioriteringsbidraget har betydet, at der fra 2016 til 2022 er gennemført og planlagt besparelser på i alt 2,6 milliarder kroner på professionshøjskolerne, ifølge Danske Professionshøjskoler. Færre penge til sygeplejerskeuddannelserne på professionshøjskolerne betyder lavere kvalitet på uddannelserne, når der skæres på f.eks. undervisning og vejledning. Samtidig øges risikoen for et stigende frafald. Blandt andet derfor skal det afskaffes nu. 

Læs vores udspil "Flere sygeplejersker NU”

Folketingsvalg 2019

Sygeplejersker skal kunne varetage flere opgaver selvstændigt

Sygeplejersker bidrager i dag i stort omfang til at løse opgaverne i sundhedsvæsenet, men det sker ofte på trods af ufleksible og bureaukratiske regler og rammer. Hvis sygeplejerskerne får ret til at agere mere selvstændigt inden for de områder, der allerede i dag er en del af deres kompetencer fra sygeplejerskeuddannelsen, kan kvaliteten øges, og der kan spares tid og ressourcer. 

Læs vores anbefalinger til udvidelser af sygeplejerskers beføjelser

medicinrum

Løft budgetterne med 2 % årligt

Frem til år 2050 er der udsigt til flere ældre og flere patienter med behov for mere behandling og pleje. Samtidig kommer der hele tiden nye behandlinger og ny teknologi. Derfor skal budgetterne i sundhedsvæsenet løftes med cirka to procent årligt frem imod 2025, mener DSR sammen med en række andre organisationer. 

Læs mere i vores fælles opråb "Åbenlyst behov for flere penge til sundhed"

50_aar_mere

Christiansborg er vejen til ligeløn

Det var et vigtigt skridt på vejen, da vi til OK18 fik sat en særlig pulje af til at fordele flere lønmidler til de kvindedominerede fag. Men nu er det også på tide, at politikerne på Christiansborg tager deres del af ansvaret. Lav løn holder ikke på sygeplejerskerne - tværtimod. Derfor er ligeløn også et vigtigt emne, som Dansk Sygeplejeråd mener skal højt på dagsordenen.

Læs mere om Dansk Sygeplejeråds holdninger til ligeløn

FV19 Folketingsvalg partier med sygeplejerske

Sygeplejersker stiller op til valget

En række sygeplejersker stiller op til Folketingsvalget. Grafikken viser de opstillende partier, der har en eller flere sygeplejerskekandidater. 

Se også hvilke udfordringer kandidater, der er medlem af DSR, ser som de største, og hvad de vil arbejde for på Danmarkskortet nedenfor.

Sygeplejersker der stiller op til Folketingsvalget og som er medlem af Dansk Sygeplejeråd