Frit sygehusvalg, hurtig udredning og information til henviste patienter - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd er positiv over for vejledningen og finder det fortsat vigtigt, at regeringen holder fast i tilsagnet om at sidestille borgere med somatiske og psykiatriske sygdomme i forhold til udrednings- og behandlingsrettigheder.

​Dansk Sygeplejeråd er positiv over for vejledningen og retten til hurtig udredning og en differentieret ret til behandling, så de mest syge borgere kommer først. Det kan være medvirkende til, at sundhedsvæsenets ressourcer anvendes mere hensigtsmæssigt, og at de sundhedsfaglige vurderinger får en mere fremtrædende betydning end i dag. Det er dog bekymrende, at loven og dermed denne vejledning kun omfatter somatiske patienter.

Det er positivt, at vejledningen detaljeret præciserer mulighederne for fritvalgsordning til både udredning og behandling, og hvilke informationer patienten skal have i de konkrete tilfælde, fx at patienten har ret til at foretage genvalg, hvis fritvalgskommunen ikke kan sikre udredning af patienten inden for 30 dage.

Det er ligeledes positivt, at vejledningen klart beskriver, hvordan udredningsfristen beregnes, hvilke krav der er til en udredningsplan og beregning af venteperioden på behandlingen.

Dansk Sygeplejeråd finder det fortsat meget vigtigt, at regeringen holder fast i tilsagnet om at sidestille borgere med somatiske og psykiatriske sygdomme i forhold til udrednings- og behandlingsrettigheder.

Vi opfordrer endnu en gang kraftigt til, at man opprioriterer den nødvendige kapacitetsopbygning i psykiatrien, så man opnår en sidestilling med retten til hurtig udredning og behandling.

Med venlig hilsen

Dorte Steenberg
2. næstformand