Hver tredje sygeplejerske arbejder 43 minutter gratis om ugen

sygeplejerske20sept.jpg

Hver tredje sygeplejerske arbejder 43 minutter gratis om ugen

Mange sygeplejersker arbejder over uden at få ekstra i løn eller tilbud om afspadsering. Gratisarbejdet svarer i alt til ca. 300 fuldtidsstillinger på et år. Arbejdet i fritiden er en udbredt tendens blandt ansatte i den offentlige sektor.

> Læs mere

 

Sygeplejersker scorer igen højt på troværdighedsskala

Sygeplejerskerne er fortsat meget troværdige i danskernes øjne, viser ny analyse. Generelt er sundhedspersonalet blandt dem, der ifølge undersøgelsen er mest troværdige.

> Læs mere

 

Det nære sundhedsvæsen styrkes af ny lægeoverenskomst

De praktiserende lægers organisation, PLO, er blevet enig med regionerne om en ny aftale for de praktiserende læger. Aftalen lægger op til ansættelse af andre personalegrupper i almen praksis – heriblandt sygeplejersker.

> Læs mere

Sophiehaestorp20sept.jpg

Socialsygepleje kræver mere faglighed end hjerte og drive

Det kræver en særlig sundhedsfaglig indsats at sikre lige sundhed for alle, inklusive mennesker der er socialt udsatte. Et uddannelsesløft til socialsygeplejersker kan være en del af løsningen, konkluderer Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje.

> Læs mere

 

Specialafdeling vil fyre 40 medarbejdere

Det højtspecialiserede Hammel Neurocenter bliver igen ramt af sparekniven. De ansatte er i forvejen under massivt pres, men lukning af 8 senge medfører nye fyringer.

> Læs mere

 

Uanset indkomst: Danskere vil have velfærd frem for skattelettelser

Når det gælder valget mellem at bruge det økonomiske råderum på skattelettelser eller offentlige investeringer, så tænker selv de danskere, der tjener mest, fortsat på fællesskabet og velfærden.

> Læs mere