Lov om ændring af sundhedsloven - DSR's høringssvar

DSR's høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedr. styrkelse af sundhedsaftaler og regionsråds muligheder for at samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder)

​Dansk Sygeplejeråd kan tilslutte sig lovforslagets mål om at erstatte de eksisterende 98 sundhedsaftaler med en pr. region. Dansk Sygeplejeråd vil i den forbindelse gerne anerkende, at der i forhold til udarbejdelse af vejledningen er nedsat en bredt sammensat referencegruppe i regi af Sundhedsstyrelsen, hvor også de faglige organisationer på området er repræsenteret. 

I forhold til det videre arbejde med sundhedsaftalerne påpeger Dansk Sygeplejeråd dog, at det er vigtigt med politisk opmærksomhed på, at de nye aftaler skal afspejle et større ambitionsniveau end hidtil, og at det ikke bør være den laveste fællesnævner, der fastlægger niveauet for sundhedsaftalerne.

Med venlig hilsen

Grete Christensen
Formand