Lovforslag om forbedret tilslutning til børnevaccinationsprogrammet m.v. - DSR's høringssvar

Dansk Sygeplejeråd finder det vigtigt, at der er fokus på problematikken med faldende børnevaccinationer i Danmark.

Dansk Sygeplejeråd (DSR) bifalder udkastet til lovforslag.

Det er vigtigt med fokus på problematikken med faldende børnevaccinationsrater i Danmark, og det er fint, at forældre kan modtage oplysning og påmindelser fra forskellige kanaler. 

DSR skal i den forbindelse blot henlede opmærksomheden på Komi-teen for Sundhedsoplysnings App ”Min Baby”.  Når forældrene har indtastet barnets fødselsdato, vil de automatisk modtage sms besked på, hvornår barnet skal til lægen – både i forhold til alle børneundersøgelserne og vaccinationerne. Derudover ligger der mange informationer om amning, barnets søvn og pleje, som nybagte forældre kan bruge.

Med venlig hilsen
 
Dorte Steenberg
Næstformand