National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering - DSR's høringssvar

Generelt finder Dansk Sygeplejeråd, at retningslinjen er et godt initiativ. Konkret støtter vi op om de bemærkninger, som DASYS har afgivet.

Tak for muligheden for at afgive bemærkninger til den nationale kliniske retningslinje for hjerterehabilitering. Dansk Sygeplejeråd finder, at retningslinjen er et godt initiativ med henblik på at styrke hjerterehabiliteringen på tværs af regionerne i både primær og sekundær sektor samt sikre ensartede rehabiliteringstilbud af høj faglig kvalitet. 

Konkret støtter vi op om de bemærkninger, som er afgivet af DASYS i vedhæftede høringssvar og som vi håber, Sundhedsstyrelsen vil tage med i det videre arbejde med færdiggørelsen af retningslinjen.

Høringssvar for Hjerterehabilitering 2013