Nødråb fra et presset sundhedsvæsen

Sygeplejerskemedicin1.jpg

Nødråb fra et presset sundhedsvæsen

Der er behov for akut stop for de årlige krav om to procents produktivitetsforbedringer - basisdriften af sygehusene skal styrkes. Sådan lyder opfordringen nu fra Dansk Sygeplejeråd til landets politikere.

> Læs mere

Trekløverregering lægger op til besparelser og forringet velfærd

Ifølge nyt regeringsgrundlag må offentlige udgifter fremover kun stige årligt med 0,3 procent. Det vil medføre en forringelse af velfærden sammenlignet med det offentlige serviceniveau, som leveres i dag, advarer Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

> Læs mere

Ministre overtager tunge opgaver i sundhedsvæsenet

Der skal to ministre til at skabe sammenhæng mellem sundhedsområdet og ældreområdet i den kommende regeringsperiode. Dansk Sygeplejeråd byder velkommen til ny sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og ældreminister Thyra Frank (LA).

> Læs mere

Lovforslag bryder med fortrolighed om helbredsoplysninger

Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen tager kraftigt afstand fra nyt lovforslag, som vil betyde, at læger og sygeplejersker kan blive pålagt at videregive helbreds- og andre fortrolige oplysninger om afdøde patienter til politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

> Læs mere

Nu slukkes drømmen om en ny uddannelse

Fremover vil det ikke være muligt at tage en ny videregående uddannelse på samme eller lavere niveau, hvis man allerede har en videregående uddannelse. Det forslag er lige nu til behandling i Folketinget, og der er bred opbakning til det. Det er et stort tab for muligheden for sporskifte i sit liv, påpeger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

> Læs mere

Bryd tabuet om hiv og AIDS

1. december var det World AIDS Day, hvor hele verden sætter fokus på bekæmpelsen af hiv og AIDS og gør op med tabuet omkring sygdommen. Også Dansk Sygeplejeråd bakker op om budskaberne.

> Læs mere

Til lykke til Dorte Steenberg med de 60 år

Dansk Sygeplejeråds næstformand Dorte Steenberg fyldte 60 år den 29. november. Hun fortsætter sin kamp for sygeplejerskers arbejdsmiljø, uddannelse og forskning.

> Læs mere

God jul og godt nytår

Synergi ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår og takker af for i år. Synergi holder vinterpause frem til februar. På gensyn i 2017.