10-års plan for psykiatrien er rykket et skridt nærmere

Afstigmatisering, forebyggelse, børn og unge, retspsykiatri og socialpsykiatri. Det er bare nogle af emnerne i det faglige oplæg til en kommende 10 års plan for psykiatrien. Nu skal viden omsættes til politisk handling.  

Oprettet: 13.01.2022
Mai Brandi Ludvigsen@dsr.dk

Med en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen er en 10 års plan for psykiatrien rykket et skridt nærmere. Rapporten ”Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser” beskriver status og udfordringer på området og giver bud på løsninger. Helt overordnet bekræfter rapporten med sine 37 anbefalinger fordelt på ni indsatsområder, at der er brug for en plan.

Ifølge rapporten er der er antallet af patienter med psykiske lidelser på sygehusene steget med ca. 30 procent i løbet af de seneste 10 år, og i almen praksis er mindst 25 procent af det samlede antal henvendelser om psykiske problemstillinger. Samtidig er der flere børn og unge, der får stillet en psykiatrisk diagnose.

Det giver stigende pres mange steder, og rapporten beskriver, at der på en række områder er  behov for at løfte kvaliteten. Det kræver, at der opbygges den nødvendige kapacitet på de områder, hvor indsatserne er mangelfulde, og at der bliver sikret tilstrækkeligt kvalificeret personale til indsatserne.

Mangel på medarbejdere udfordrer

Rapporten beskriver, at en  væsentlig udfordring, er problemer med at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere. Samtidig peger den også på generelle udfordringer med kompetenceniveauet i psykiatrien.

Udfordringer som det også er afgørende for Dansk Sygeplejeråd, at der findes løsninger på:

”Mangel på sygeplejersker har store konsekvenser. Vi har set, at der er en sammenhæng mellem for få sygeplejersker og for eksempel tvang.. Det rammer også patienterne, hvis vi ikke sikrer de rette kompetencer, fordi vi så risikerer at gå på kompromis med kvaliteten i patientplejen. For eksempel når der er tale om mennesker med komplekse problemstillinger, hvor der er brug for specialfaglig viden, siger Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.    

I Fagligt selskab for psykiatriske sygeplejersker er man enige. Her fremhæver formand Inge Løper Gustavsen, at det er afgørende for kvaliteten af sygeplejen, at der er nok sygeplejersker:

”Vi må ikke underkende betydningen af, at der er tid nok til at opbygge den gode relation. Den er afgørende, hvis patienten skal få det bedre. Derudover er det vigtigt, at systemet opbygges, så det tilgodeser den enkelte borger med psykiske udfordringer fremfor at tilgodese systemets rutiner. For eksempel ved at etablere en fælles indgang til psykiatrien, så borgeren undgår at skulle henvende sig forgæves og opleve ikke at få hjælp."

Nu skal viden omsættes til handling

Når det kommer til løsningerne, peger rapporten i flere retninger, herunder:

  • Kompetenceløft og kompetenceudvikling
  • Tilstrækkelige normeringer
  • Forbedring af rammerne omkring psykiatrisk forskning
  • Øget fokus på tidlig opsporing og den vigtige rolle, som sundhedsplejerskerne spiller - og i højere grad kunne spille – i opsporingen af mental mistrivsel hos børn.

Det ligner mange af de ønsker , som Dansk Sygeplejeråd også har til den kommende 10-års plan.

”Det afgørende bliver nu, at vi får konkretiseret anbefalingerne og omsat viden til reel politisk handling. Det er på høje tid, at vi får en langsigtet plan for psykiatrien med klare mål og midler til at indfri dem. Vi har brug for en plan, som gør en reel forskel for mennesker med psykiske lidelser, og som kan forebygge den stigende mentale mistrivsel,” siger Dorthe Boe Danbjørg.

Læs ”Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser”

Læs pixiudgaven a de 37 anbefalinger

Læs anbefalingerne fra DSR og Det faglige selskab for psykiatriske sygeplejersker