100 millioner kroner til de studerende

Regeringen har indgået en aftale med alle folketingets partier om at afsætte 100 millioner kroner til en hjælpepakke, der tilgodeser de studerende på en videregående uddannelse, hvor det er særligt vigtigt med den praktiske erfaring.

Oprettet: 04.03.2021
Vivian Petersen, redaktionen@dsr.dk

Hjælpepakken er målrettet de studerende, der afslutter deres uddannelse i 2021 – herunder de sygeplejerskestuderende. Hjælpepakken skal give de studerende mulighed for at få ekstra undervisning i praktiske færdigheder og at uddannelsesstederne kan understøtte de studerendes trivsel.

Blandt partierne er der desuden bred enighed om, at der udover hjælpepakken på de 100 mio. skal arbejdes videre med tiltag, der skal understøtte de øvrige studerendes trivsel og læring. Det vil partierne fortsætte drøftelserne om.

Dansk Sygeplejeråd er glad for, at der afsættes midler til at imødekomme nogle af de konsekvenser, de studerende oplever i forbindelse med nedlukningen under Corona.

’’Det er vigtigt, at der sættes målrettet ind i forhold til de studerendes læring og trivsel, som i den grad er udfordret på grund af nedlukningen. Det er afgørende, at vi sikrer, at de studerende har mulighed for at gennemføre deres uddannelse uden kvalitetsforringelser og også uden forlængelse,” siger næstformand Dorthe Boe Danbjørg.

Men hun mener dog, at der skal mere til:

’’Det er ikke tilstrækkeligt, at der kun iværksættes tiltag for de studerende, der afslutter deres uddannelse i år. Derfor er vi glade for, at der også er fokus på de øvrige studerendes trivsel, og at aftalen også indeholder et fokus på overgangen til arbejdslivet for de nyuddannede’’, siger hun.

Konkret foreslår Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, at der gives mulighed for ’mikroåbning’, så de studerende kan møde fysisk op i små grupper for at træne praktiske færdigheder.

Der er behov for indsatser her og nu. De nødvendige indsatser kan ikke vente, til de studerende igen med have deres daglige gang på uddannelsesinstitutionerne:

’’Træning af praktiske færdigheder udgør en central del af sygeplejerskeuddannelsen. Derfor er det afgørende, at de studerende får mulighed for at supplere den teoretiske undervisning med undervisning i praksisnære færdigheder så hurtigt som muligt. Det skal både gøre de studerende klar til praktikperioderne og styrke dem til livet som nyuddannet sygeplejerske,’’ siger Dorthe Boe Danbjørg.

Formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Julie Bjerg Jakobsen, er enig.

’’Nyheden om hjælpepakken er både glædelig og nødvendig. Og det er en god start, at der nu sættes midler af til at sikre praksisnære øvelser for studerende sidst på uddannelsen. Det er dog vigtigt, at fokus også rettes mod de øvrige semestre. Her tænker jeg særligt på mine nye medstuderende først på uddannelsen, som mangler den fysiske undervisning i simulationslokalerne inden deres første praktik,’’ siger hun.