1000 flere sygeplejersker er skrumpet til 47

Af 1000 flere sygeplejersker er kun 47 flere ansat pr. første kvartal 2022. Det har alvorlige konsekvenser for patienterne, og der skal handles nu, siger Grete Christensen.

Oprettet: 12.08.2022
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk
Sygeplejerske behandler patient
Foto: Lena Rønsholdt

47 fuldtidsansatte sygeplejersker. Det er status i første kvartal 2022 på regeringens målsætning om at ansætte 1000 flere sygeplejersker (ekskl. atypiske stillinger og kandidater) inden 4. kvartal 2021.

Det viser den seneste opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen fra 1. kvartal 2022, hvor der var 35.088 sygeplejersker målt i fuldtidsstillinger. Det er kun 47 flere end udgangspunktet for aftalen i fjerde kvartal 2019 og 164 færre i forhold til det seneste kvartal.

”Vi har virkelig brug for at målsætningen nås, for sygeplejersker er utroligt hårdt pressede, fordi de mangler kolleger og derfor er færre om opgaverne og vagterne. Operationer udskydes på stribe, og det ser kun ud til at blive værre. Det går ud over patienterne og der er brug for handling,” siger DSR-formand Grete Christensen.

Regeringens målsætning om at ansætte 1.000 flere sygeplejersker blev søsat i januar 2020 og skulle indfries indenfor to år og måles på tilvæksten fra fjerde kvartal 2019 til fjerde kvartal 2021.

I juni 2021 konstaterede sundhedsminister Magnus Heunicke med tilfredshed, at målet var nået, idet måltallet blev passeret i 2. kvartal 2021. Men ved måleperiodens afslutning i fjerde kvartal 2021 var der kun 211 flere sygeplejersker målt på fuldtidsstillinger.


Stigning skyldtes corona

Regeringen og regionerne tillagde sygeplejerskekonflikten en del af skylden for faldet.

En gennemgang af tal fra KRL over regionernes løn- og ansættelsesdata viser dog, at stigningen især skyldes, at der i perioden kom flere sygeplejersker over 60 år, flere deltidsansatte på lave timetal og flere timelønnede. Dansk Sygeplejeråd vurderer derfor, at udviklingen i måleperioden skyldes corona-indsatsen. Faldet i slutningen af 2021 kan kun delvist tilskrives strejken i sommeren 2021.

Grete Christensen siger:

”Ansatte med meget få arbejdstimer har forplumret billedet af, hvordan det egentlig gik med at ansætte 1000 flere sygeplejersker i faste stillinger – det kan vi se nu. Men uanset baggrunden for udviklingen i antallet, så må vi bare konstatere, at regeringens målsætninger ikke er nået endnu. Jeg er optaget af, at regionerne følger op, som de har sagt, de vil, og at sundhedsministeren holder dem fast på, at målet skal nås. For pengene er jo afsat, og behovet er der – og vokser.”