102-års jubilæum for nordiske sygeplejersker

140 nordiske sygeplejersker har været samlet i Kolding for at fejre det 100-års jubilæum for nordisk samarbejde, som corona har udskudt i to år. DSR's formand Grete Christensen gav efter 11 år som formand stafetten videre til den norske formand.

Oprettet: 09.09.2022
Morten Jakobsen, mja@dsr.dk

SSN – Sygeplejerskernes Sammenslutning i Norden – blev grundlagt af omkring 1.000 sygeplejersker i København 8. september 1920.

På grund af corona er fejringen af jubilæet blevet udsat med præcis to år, så det først er nu 8. september 2022, SSN har kunnet gennemføre sin jubilæumskonference.

Uddannelse, arbejdstid og løn

SSN blev skabt med det formål at arbejde sammen om tre hovedkrav: 3 års uddannelse, 8 timers arbejdsdag og bedre løn. Siden da er der sket meget med samfundene og sygeplejen, selvom nogle krav fortsat er de samme.

Starten var en kamp for at sygeplejen anerkendt som profession. En accept af, at sygeplejersker måtte blive gift, en mulighed for at måtte bo i sit eget hjem. Alt det er opnået. Men lønnen er stadig en stor udfordring, sagde SSNs afgående formand Grete Christensen ved kongressens åbning:

- Løn blev et centralt tema i efterkrigsårene. Ligeløn var første gang på SSN-kongressens dagsorden i 1946, den første rapport om nordiske sygeplejerskers lønniveauer udkom i 1957. Her stod det klart at sygeplejerskefaget lå bagud. Lønkampen er altså ikke en ny kamp, sagde Grete Christensen.

Konferencens deltagere blev hilst velkommen af det norske trommekorps.Konferencens deltagere blev hilst velkommen af det norske trommekorps. Foto: Morten Jakobsen.

Nordisk lederskab

Præsidenten for ICN – International Council of Nurses – besøgte jubilæumskonferencen. Hun er imponeret over styrken og organiseringen af sygeplejerskerne i de nordiske lande:

- De nordiske sygeplejersker har været i en international lederposition i årtier. De har udvist solidaritet og samarbejde over hele verden og hjulpet andre ICN-medlemmer med at udvikle deres organisationer. De nordiske lande er kendt i ICN for at kæmpe for både sygeplejefaget og for sygeplejerskernes vilkår, og jeg ser stadig op til dem for det lederskab, de påtager sig, siger Pamela Cipriano, præsident for ICN.

Grete Christensen har været formand for SSN gennem 11 år – usædvanligt lang tid på den post. Hun ønskede at fratræde og er blevet afløst af formanden for Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Efter 11 år som formand ønskede Grete Christensen at stoppe. Ny som formand for SSN er formanden for Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.Efter 11 år som formand ønskede Grete Christensen at stoppe. Ny som formand for SSN er formanden for Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Mikkel Berg Pedersen.

SSN har fire indsatsområder for sit samarbejde: Bedre uddannelse, bedre løn og ansættelsesforhold, bedre ledelse i sundhedssektoren og mere sygeplejefaglig forskning.

Læs jubilæumsskrift og se fælles nordisk video