2020 er sygeplejerskernes år 

Fra den 1. januar og året ud kan 20 millioner sygeplejersker over hele verden fejre, at det er internationalt Year of the Nurse and Midwife. Året er udråbt af Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og Dansk Sygeplejeråd vil både fejre året og bruge anledningen politisk.

Oprettet: 01.01.2020
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk

For første gang nogensinde har Verdenssundhedsorganisationen, WHO, udråbt et år som Year of the Nurse and Midwife. Anledningen er 200-året for den mest berømte sygeplejerske til alle tider, Florence Nightingale.

WHO vil med sygepleje-året hylde verdens 20 millioner sygeplejersker og jordemødre og udbrede viden om værdien af deres arbejde. Generaldirektør i WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus har udtalt:

”Regeringer skal se sygeplejersker og jordemødre – ikke som en udgift – men som en investering i en bæredygtig udvikling.”

En sygeplejerske mere giver liv til flere

Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen udtrykker det på denne måde:

”Man kan også sige, at for hver ekstra sygeplejerske, er der flere patienter, som overlever. Derfor er det nødvendigt at uddanne og ansætte flere sygeplejersker, men det er også vigtigt at sikre, at sygeplejersker kan få lov til at bruge deres kompetencer fuldt ud til gavn for patienterne og for samfundet.”

Grete Christensen taler for, at danske sygeplejersker skal kunne arbejde under større selvstændighed, end den nuværende autorisationslov giver hjemmel til.

”Sygeplejersker er begrænset af autorisationsloven, og det betyder, at de ikke kan udnytte deres kompetencer fuldt ud. Hvis politikerne besluttede at ændre på det, ville man kunne få meget mere sygepleje for de samme penge til gavn for patienterne og for samfundet.”

Dansk Sygeplejeråd mener, at Year of the Nurse and Midwife er en invitation til beslutningstagere på alle niveauer til at investere i flere sygeplejersker. Og til at sikre, at sygeplejersker er repræsenteret alle de steder i sundhedsvæsenet, hvor afgørende beslutninger bliver truffet.

”Vores politikere har alle tiders chance for at få øje på, hvad sygeplejersker kan. Den anledning skal vi bruge i Dansk Sygeplejeråd, og jeg håber, at så mange sygeplejersker som muligt vil benytte anledningen og fortælle om den værdi, de yder i hverdagen," siger Grete Christensen.

Én gang per generation-mulighed

Den internationale sygeplejerskeorganisation, ICN, glæder sig over, at WHO vil bruge året til at hylde sygeplejersker og sætte betydningen af sygepleje på den politiske dagsorden.

I 2018 igangsatte ICN og WHO en tre-årig kampagne ”Nursing Now” for at skabe politisk opmærksomhed om betydningen af investering i sygeplejersker. Medformand for Nursing Now-kampagnen, Lord Nigel Crisp mener, at Year of the Nurse kan bruges til at højne sygeplejerskeuddannelsen og gøre op med sygeplejerskemanglen.

”Dette er en ”én gang per generation-mulighed” for regeringer til virkelig at vise sygeplejersker og jordemødre, hvor meget de værdsættes. Ikke ved tomme ord, men ved effektiv, beslutsom handling for at give os de menneskelige og fysiske ressourcer, der er nødvendige for at få arbejdet gjort.”

Læs om Year of the Nurse 

Læs andre artikler om Year of the Nurse og behovet for flere sygeplejersker