2025-plan forringer velfærden

Den offentlige sektor må kun vokse med 0,3 procent om året ifølge regeringens nye 2025-plan. Det betyder, at vi ikke kan beholde velfærden, som vi kender den i dag.

Oprettet: 30.05.2017
Mads Mostrup Jensen, mmj@dsr.dk; Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Den danske velfærd er under hårdt pres, og hvis det står til regeringen, vil den bare blive endnu mere presset i de kommende år.

I sin nye 2025-plan, som blev offentliggjort tirsdag, lægger regeringen op til, at det offentlige forbrug kun må vokse med 0,3 procent om året i de kommende år. Men i planen erkender regeringen også, at hvis det nuværende velfærdsniveau skal holdes, må væksten være mindst 1,1 procent om året.

Det betyder, at vi kan se frem til alvorlige forringelser i velfærden, ikke mindst på sundhedsområdet. Det er dybt bekymrende, mener Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen.

”Sundhedsvæsenet er i dag så presset, at sygeplejersker ikke kan nå at opfylde basale menneskelige behov hos patienterne. Sygeplejersker arbejder uden pauser og oplever, at der ikke er tid til at give en pleje- og behandling af ordentlig kvalitet, hverken i kommuner eller regioner,” siger hun.

Skævheden i regeringens 2025-plan understreges af, at der i 2025 vil være næsten en kvart million flere børn og ældre i Danmark, end der er i dag. Det betyder flere udgifter til børnepasning, skoler, medicin og ældrepleje, og uden plads til vækst, vil det uvægerligt føre til markante nedskæringer og forringelser.

Forskellen på 0,3 og 1,1 procents offentlig vækst er 59.000 offentligt ansatte velfærdsmedarbejdere, som vil mangle i 2025, hvis regeringen får sin vilje.

Grete Christensen opfordrer regeringen til at investere i den offentlige velfærd frem for at skære ned og give plads til skattelettelser.

”Det danske samfund har aldrig været rigere, og ifølge økonomerne er vi midt i et stabilt økonomisk opsving. Det er nu, vi skal satse på vores fælles velfærd og skabe grundlaget for et samfund i vækst i mange år fremover,” siger Dansk Sygeplejeråds formand.

Grete Christensen får opbakning fra FTF-formand Bente Sorgenfrey.

”Regeringen bør investere i en udvikling af den offentlige velfærd i stedet for nedskæringer og forringelser. Skattelettelser er en dårlig investering. Velfærd betaler sig tilbage,” siger hun.