251 engagerede kandidater stiller op til valg

De sygeplejersker, som stiller op til valgene i kredsbestyrelserne og Lederforeningen er nu på plads. Og der er blandt andet rift om de poster, der sidder med i hovedbestyrelsen.

Oprettet: 29.09.2017
Maya Bille, mbi@dsr.dk og Michael Bech, mib@dsr.dk

I dag klokken 15.00 lukkede muligheden for at stille op til Dansk Sygeplejeråds kredsbestyrelser og Lederforeningens bestyrelse. Og mere end 200 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd fordelt på alle fem kredse, håber at kunne gøre en forskel for faget som en del af en kredsbestyrelse. Også kandidaterne til Lederforeningens bestyrelse er nu fundet.

”Det glæder mig, at rigtig mange stiller op til valget i år. Vi har brug for de mange stærke sygeplejerskers engagement i kredsene. Kandidaterne viser, hvor meget de vil deres fag og det faglige fællesskab og ikke mindst, at de vil kæmpe for det. Og vi må erkende, at der er hårdt brug for nogle kræfter, der kan stå imod det pres som sygeplejefaget og resten af sundhedsvæsenet er udsat for,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

I år bliver der kamp om de i alt 133 pladser i kredsbestyrelserne, når 229 kandidater stiller op til kredsbestyrelsesvalget. I Lederforeningen stiller 22 kandidater op til de i alt 12 pladser i bestyrelsen.

Kamp om pladser i hovedbestyrelsen

Der bliver kampvalg om en lang række af næstformandsposterne, og om formandsposterne i Kreds Hovedstaden, Kreds Sjælland og i Lederforeningen. Til gengæld er formændene i Kreds Midtjylland, Kreds Syddanmark og Kreds Nordjylland genvalgt uden modkandidater.

Få overblikket: De opstillede kandidater til bestyrelserne i DSR

Den store tilstrømning af kandidater og kampvalg i flere kredse betyder også, at Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse, hvor hver kreds har to pladser og Lederforeningen har en, potentielt kan se noget anderledes ud efter valget.

Grete Christensen ser det øgede antal opstillede rundt om i landet som en positiv følge af den proces om mere medlemsinvolvering, som Dansk Sygeplejeråd satte i gang med SAMMEN OM DSR ved kongressen i 2016.

”Fokus på at involvere flere medlemmer ser ud til at have tændt mange flere for den politiske del af det faglige arbejde. Nu håber jeg bare, at mange flere medlemmer også vil gøre brug af deres demokratiske mulighed til at vælge de personer, der skal føre DSR videre,” siger Grete Christensen.

Fornyelsesprojektet SAMMEN OM DSR blev sat i søen for at udstikke en ny retning for fagforeningen. I projektet er medlemmerne løbende kommet med input og forslag til hovedbestyrelsen for at sikre fortsat indflydelse og synlighed for fremtidens DSR.

Færre pladser at kæmpe om

Til valget i 2015 var der kamp om 154 pladser. Men på baggrund kongresbeslutningen om, at der skal være et kredsbestyrelsesmedlem pr. 700 medlemmer frem for pr. 600 medlemmer, er der således færre pladser i kredsbestyrelserne at kæmpe om i år.

Grete Christensen opfordrer til, at alle medlemmer engagerer sig og stemmer, når afstemningen åbner.

”Når et medlem sætter kryds ved en kandidat, er han eller hun med til at bestemme retningen for organisationen. Ved at stemme er medlemmerne samtidig med til at vise, at sygeplejerskefaget taler med en samlet stemme, der har forankring i medlemsdemokratiet,” siger Grete Christensen.

Navnene på de mange kandidater kan ses allerede nu, mens valgoplæg kan findes på dsr.dk/valg17 fra om formiddagen den 3. oktober og sendes ud med næste nummer af Sygeplejersken, der udkommer den 23. oktober. Her kan man læse mere om de enkelte kandidater og deres mærkesager.

Afstemningen er åben fra den 25. oktober til 7. november, og hvert medlem får en mail med et personligt link til afstemningen. De medlemmer, der ikke har en e-mailadresse vil modtage et brev med information om afstemning via internettet.