44 organisationer: Her er vores anbefalinger på psykiatriområdet

For første gang står hele 44 organisationer sammen om en række anbefalinger til et løft af psykiatrien. De er nu afleveret til politikerne på Christiansborg.

Oprettet: 17.08.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Otte anbefalinger til et løft af psykiatriområdet landede i sidste uge hos social- og indenrigsminister Astrid Krag og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. 

Bag anbefalingerne står både kommunerne, regionerne, bruger- og pårørendeorganisationer samt medarbejderorganisationerne. Herunder også Dansk Sygeplejeråd.

"Psykiatrien er blevet forsømt alt for længe, og det mærker både brugerne, de pårørende og medarbejderne. Heldigvis er vi rigtig mange, der er enige om, at der er brug for et solidt løft af psykiatriområdet, og med de otte fælles anbefalingerne kan vi forhåbentlig være med til at sætte turbo på arbejdet med en plan for psykiatrien", siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Regeringen har allerede før valget bebudet en 10-års plan for psykiatrien, men forhandlingerne med de politiske partier på Christiansborg er nu udskudt til 2021. Til den tid vil der ligge en statusrapport for området, som Sundhedsstyrelsen nu går i gang med i samarbejde med Socialstyrelsen.

Behandlings- og socialpsykiatrien skal styrkes

Hvis politikerne lytter til de 44 organisationer, er noget af det, der er vigtigt at komme i gang med, et løft af behandlingspsykiatrien. Kvaliteten skal styrkes, og det skal sikres, at alle, der har behov, kan blive indlagt og kan blive ved med at være indlagt. Det kræver investeringer i sengepladser, men også i indsatser, forskning, personale og kompetenceudvikling.

En anden anbefaling lyder, at der skal ske et løft af socialpsykiatrien, så borgere med behov for social støtte hurtigt modtager en fagligt specialiseret, tilstrækkelig og stimulerende indsats. Det handler blandt andet om at sikre den rigtige personalesammensætning, om at udvikle nationale faglige kvalitetsstandarder og om at sikre ordentlige og sikre arbejdsvilkår for medarbejderne. 

Et godt grundlag for en 10-års plan

Også hos PsykiatriAlliancen, der repræsenterer både brugere, pårørende og fagfolk, er det håbet, at de otte anbefalinger vil inspirere politikerne på Christiansborg:

”Psykiatrien har i årevis været underfinansieret og underprioriteret. Vi har ventet alt for længe med en plan for psykiatrien, men forhåbentlig kan anbefalingerne fra hele sektoren være med til at give politikerne et oplyst grundlag for en 10-års plan for psykiatrien,” siger Kristian Bennedsen, der er talsperson for PsykiatriAlliancen.

Bag PsykiatriLøftet og de otte anbefalinger står blandt andet KL, Danske Regioner, FOA, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Bedre Psykiatri og SIND.
 

Otte anbefalinger til løft af psykiatrien
  1. Løft socialpsykiatrien, så borgere med behov for social støtte hurtigt modtager en fagligt specialiseret, tilstrækkelig og stimulerende indsats.
  2. Løft behandlingspsykiatrien, så kvaliteten styrkes, og alle, der har behov, kan (for)blive indlagt.
  3. Løft indsatsen for borgere med behov for en samlet misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling.
  4. Et løft, så alle berørt af psykisk sygdom oplever, at hjælpen er koordineret mellem sektorer.
  5. Løft støtten til pårørende til mennesker ramt af psykisk sygdom.
  6. Løft den tidlige og forebyggende indsats for alle borgere med psykisk sygdom.
  7. Et løft, så alle børn, der har behov, får en systematisk og effektiv tidlig indsats.
  8. Løft mulighederne for psykiatrisk forskning.

Læs mere om de otte anbefalinger