5 spørgsmål til formanden om regeringens udspil til sundhedsreform

Regeringen har fremlagt et udspil til reform af sundhedsvæsenet, herunder en plan for rekruttering af flere sygeplejersker. Her kommenteres udspillet af Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen.

Oprettet: 23.01.2019
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk
Foto: Screenshot
Grete Christensen kommenterer regeringens udspil til en sundhedsreform i TV2 News.
  1. Regeringen vil have flere sygeplejersker på deltid op i tid. Er det en god ide?

”Det skal være helt frivilligt, om man vil arbejde på fuldtid eller deltid. Men hvis flere sygeplejersker skal få lyst til at gå op i tid, kræver det en markant forbedring af arbejdsmiljøet og en større økonomisk gevinst. Mange steder er arbejdsmiljøet imidlertid så dårligt, at man ikke kan holde til at arbejde 37 timer om ugen. Det er ikke i orden. Alle på arbejdsmarkedet skal kunne holde til et fuldtidsjob, også sygeplejerskerne. Der findes også en gruppe sygeplejersker, der gerne vil arbejde på fuld tid, men ikke kan få lov af deres arbejdsgiverne. Derfor bør lederne sørge for, at alle stillinger som udgangspunkt slås op på fuld tid,” påpeger Grete Christensen.

  1. Indtil 2022 skal der optages 1.500 mere på sygeplejerskeuddannelsen. Men hvorfor uddanne flere?

”Fordi der ikke er nok sygeplejersker, hverken nu eller i fremtiden. Alt for mange steder er der ubesatte stillinger. Det presser kollegerne og giver ekstra travlhed, når der mangler personale. Normeringerne skal også øges, og der skal generelt ansættes mere personale. Det kræver, at der er sygeplejersker at ansætte, og det er der ikke lige nu. Hvis vi derimod uddanner flere sygeplejersker, hjælper det på længere sigt direkte på travlheden. Det kræver at der investeres i sygeplejerskeuddannelsen. Derfor skal de årlige nedskæringskrav på 2 % fjernes, ligesom de kliniske vejledere, skal have tid nok til både at kunne vejlede de studerende og tage sig af deres egne patienter,” siger Grete Christensen.

  1. Regeringen vil give sygeplejerskerne større selvstændigt ansvar. Hvorfor skal vi have det?

”Fordi det er godt for faget, og kan lette hverdagen mange steder. Sygeplejerskerne skal ikke overtage lægeopgaver eller tage ansvar for alt. De skal blot have ret til at tage selvstændigt ansvar for de opgaver, de der er uddannet til uden at skulle spørge lægen om lov. Det vil spare tid og gøre arbejdet mere smidigt. Det gælder særligt i kommunerne, for på sygehusene udfører sygeplejerskerne de opgaver, de er uddannet til, på delegation fra lægerne, og har derfor ikke brug for at spørge lægerne om lov i dagligdagen. Samtidig vil det være en stor anerkendelse af sygeplejerskernes høje faglighed,” understreger Grete Christensen.

  1. Giver regeringens udspil sundhedsreform bedre vilkår for sygeplejerskerne?

”Regeringens store udspil om nedlæggelse af regionerne og flere opgaver til det nære sundhedsvæsen, ændrer ikke på arbejdspresset for sygeplejerskerne. Sundhedsvæsenet vil stadig være underfinansieret, og sygeplejerskerne vil stadig have travlt. Det forandrer udspillet ikke. Regeringens udspil om ”Flere hænder og større arbejdsglæde” i sundhedsvæsenet rummer derimod nogle elementer, der kan have betydning på kort sigt. Det gælder for eksempel storskalaforsøget om arbejdstilrettelæggelse, og initiativer til at trække de sygeplejersker, som har forladt faget, tilbage til sundhedsvæsenet,” siger Grete Christensen.

  1. Hvad gør Dansk Sygeplejeråd nu?

”Ministeren har inviteret Dansk Sygeplejeråd til en dialog om, hvordan initiativerne kan føres ud i livet. Det er vi glade for og stiller gerne op. Vi kæmper for at gøre de gode intentioner om et bedre arbejdsmiljø og ”glade hænder” til virkelighed. Det kræver flere sygeplejersker og ressourcer end i dag, og det forsømmer vi ikke en lejlighed til at gøre regeringen og politikerne klart,” understreger Grete Christensen.