50.000 støtter borgerforslag om ophævelse af Tjenestemandsreformen

Et borgerforslag fra græsrødder blandt sygeplejersker, pædagoger, jordemødre og andre kvindedominerede fag har på kort tid opnået støtte fra 50.000 og skal nu diskuteres i Folketinget. De vil have ligestilling på lønområdet.

Oprettet: 16.03.2021
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

’Ophæv Tjenestemandsreformen fra 1969 – skab ligestilling i lønforholdet mellem offentlige faggrupper’. Sådan lyder et borgerforslag fra en gruppe af sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, jordemødre og akademikere, der nu skal tages op i Folketinget.

Det kræver støtte fra mindst 50.000 stemmeberettigede, hvis et borgerforslag skal kunne fremsættes i Folketinget. Borgerforslaget blev tilgængeligt den 8. marts og godt en uge efter har over 50.000 allerede skrevet under. Det vidner om, at ligestilling i lønforholdet er noget, der optager mange danskere, mener Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd:

’Det er mange underskrifter på kort tid og vidner om, at rigtig mange finder det urimeligt, at vi her i 2021 stadigvæk ikke har fået løst problemet med kønsdiskriminerende uligeløn. Tjenestereformen fra 1969 er grundlaget for hele miseren. Derfor er det også det mest oplagte sted at tage fat, hvis vi skal have rettet op på lønnen i de kvindedominerede fag. Derfor håber jeg også, at politikerne på Christiansborg tager de mange røster, borgerforslag og underskriftsindsamlinger alvorligt,’ siger hun.  

Med tjenestemandsreformen blev offentligt ansatte placeret på forskellige løntrin, men ikke ud fra objektive kriterier som uddannelse. Derimod blev blandt andre sygeplejersker og pædagoger placeret på lavere løntrin end dengang typiske mandejob som skolelærere og politibetjente – alene fordi medarbejderne var kvinder. Det er den grundlæggende urimelighed, der med borgerforslaget skal gøres op med.

Ligeløn fylder hos sygeplejersker

Borgerforslaget kommer samtidig med, at Dansk Sygeplejeråd har startet en underskriftsindsamling under overskriften ’Lønløftet’. Her opfordrer DSR til, at politikerne får rettet op på sygeplejerskernes lønefterslæb. Det har over 45.000 foreløbigt skrevet under på.

Med underskriftsindsamlingen stiller underskriverne lige som borgeforslaget krav om, at der gøres op med Tjenestemandreformen. Derudover stilles der blandt andet krav om, at sygeplejerskers løn skal afspejle deres uddannelsesniveau, og at Folketingets politikere sammen med sygeplejerskerne og arbejdsgiverne skal forpligte sig til at skabe ligeløn.

Grete Christensen glæder sig over, at der lige nu er pres på at få sat ligeløn på den politiske dagsorden fra mange sider:

”Jo flere vi er til at løfte den her dagsorden, jo mere kan vi presse politikerne. Derfor glæder jeg mig virkelig over de mange initiativer fra blandt andet sygeplejersker og over, at så mange engagerer sig i debatten.”  

Skriv under på underskriftsindsamlingen ’Lønløftet’

Støt borgerforslaget ’Ophæv Tjenestemandsreformen fra 1969 – skab ligestilling i lønforholdet mellem offentlige faggrupper’