Åbningstale kalder på forebyggelse, specialuddannelser og tryghed

Sygeplejerskernes kongres i Nyborg blev åbnet med fællessang, nye paroler og en opfordring til at indrette sundhedsvæsenet, så det giver bedre mening for borgerne.

Oprettet: 14.05.2018
Michael Bech, mib@dsr.dk
Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, har netop åbnet den ordinære kongres på Hotel Nyborg Strand
Foto: Søren Svendsen

Der var mumlende forventning i forsamlingen, inden formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, mandag middag gik på talerstolen for at åbne den ordinære kongres 2018.

Og da talen var ovre, brød klapsalverne løs i flokken af kongres-delegerede.

Efter den traditionelle fællessang lagde Grete Christensen ud med at slå ud med armen mod de store bannere og storskærmen og ordene ’Stolt. Stærk. Sammen – sygeplejerske’:

”De ord rammer det, vi alle sammen – og måske især jeg – har oplevet så intenst de seneste uger og måneder,” sagde Grete Christensen med henvisning til den massive opbakning under de netop overståede overenskomstforhandlinger.

Formanden pointerede, at det på kongressen handler om at gøre brug af fællesskabet og sammenholdet, mens der tales sundhed som en menneskeret. Og i samme ånd fremhæve sygeplejerskernes vigtige rolle med at gøre en forskel for at sikre denne ret.

Sundhedsvæsenet skal give bedre mening

Netop denne rolle er nemlig under pres med stadigt flere specialiserede sygeplejeopgaver i sundhedsvæsenet. En ny undersøgelse viser således, at 60 procent af sygeplejerskerne mangler opgavespecifikke eller tværgående kompetencer for at varetage de specialiserede opgaver forsvarligt.

_18e0291w
Fra åbningen af Dansk Sygeplejeråds kongres 2018
Foto: Søren Svendsen
”Vi har brug for specialuddannelse til sygeplejersker i kommunerne til de mange – ikke til de få. Og vi har brug for muligheden for at sygeplejersker kan varetage flere selvstændige opgaver – uden en læge er inde over først. Vi har helt overordnet brug for at se de sundhedsfaglige personalegrupper som investeringer og ikke omkostninger!” sagde Grete Christensen.

Hun ser gerne sundhedsvæsenet indrettet, så det giver bedre mening for borgerne og for sygeplejerskerne. Derfor var hun glad for, at sundhedsministeren har åbnet for specialuddannelse af sygeplejersker i kommuner og almen praksis. Men især var formanden glad og stolt over, at 8 kommuner i 2017 har taget teten ved at etablere en uddannelse for avancerede kliniske sygeplejersker (efter den internationale APN-model, red.).

”Kompetenceudvikling og uddannelse er vejen frem. For kompetenceudvikling og veluddannede sygeplejersker er en af nøglerne til fremtidens sundhedsvæsen!,” sagde Grete Christensen.

”Vi skylder os selv at satse på forebyggelsen”

Samtidig betonede Grete Christensen under åbningstalen, at flere arbejdspladser med sygeplejersker er tæt på nedsmeltning på grund af massivt arbejdspres. Og der er for mange indsatser, som man ikke prioriterer højt nok i landet.

”Danmark har fortjent, at vi investerer meget mere i forebyggelse og sundhedsfremme. Vi skylder os selv at satse på forebyggelsen – alt andet er tudetosset og for dyrt. Vi ved, hvad der skal til! Vi kender alle resultaterne af sundhedsplejerskernes indsats for småbørnene, og alligevel ser vi besparelser også på det område.”

_18d0529w
Kongres 2018 er i gang - stort bifald til formandens åbningstale
foto: Søren Svendsen
”Arbejdspresset er så højt, at det går ud over patienternes sikkerhed. Det har Styrelsen for Patientsikkerhed nu fastslået og givet flere påbud. Vi vil og må ikke have et sundhedsvæsen, hvor patienter ligger på gangene. Vi vil ikke acceptere et sundhedsvæsen, hvor såvel medarbejdere som pårørende giver udtryk for, at de frygter for patientens liv!,” sagde Grete Christensen.

Ministre var med som gæster

Både ældreminister Thyra Frank (LA) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) var tilstede ved åbningen af kongressen. Og Grete Christensen takkede sundhedsministeren for at have lyttet til sygeplejerskerne og sat det forhadte produktivitetskrav på stand-by.

”For der er ingen tvivl om, at produktivitetskravet ikke bare har udtjent sin værnepligt. Produktivitetskravet arbejder direkte imod, hvad patienterne har brug for, og hvad medarbejderne ser mening i. Svaret på patienternes behov er ikke behandling-behandling-behandling. Svaret er rettere tryghed, helhed, sammenhæng og patientinddragelse,” sagde Grete Christensen.

DSRs kongres i Nyborg fortsætter til torsdag d. 17. maj.

Læs Grete Christensens åbningstale

Relaterede artikler