Årsag til lækage til Ekstra Bladet ikke fundet

DSR's hovedbestyrelse har nu fået gennemført en undersøgelse af, hvordan en fortrolig rapport er blevet lækket til Ekstra Bladet. Undersøgelsen har ikke fundet personen bag lækagen.

Oprettet: 09.09.2019

En fortrolig revisionsrapport om forbrug af DSR's midler hos tidligere kredsformand i Kreds Hovedstaden, Vibeke Westh, blev i slutningen af juni omtalt i Ekstra Bladet. Det fik DSR's hovedbestyrelse til at bede om en undersøgelse af, hvordan lækagen af rapporten er sket.

Undersøgelse af lækagen har omfattet de politikere og ansatte i DSR, som har haft elektronisk adgang til revisionsrapporten, og er sket i to spor: Dels har der været en teknisk undersøgelse af relevante mailflow fra DSR's mailsystem og dels er de pågældende blevet bedt om at underskrive en såkaldt ’Tro og love-erklæring’ om, at de ikke har delt revisionsrapporten med Ekstra Bladet eller andre udenforstående.

Den tekniske undersøgelse er blevet gennemført af et eksternt IT-sikkerhedsfirma. Konklusionen på undersøgelsen er, at det ikke er lykkedes at klarlægge, hvem der har videregivet revisionsrapporten til Ekstra Bladet.

DSR's hovedbestyrelse har behandlet resultatet af undersøgelsen på et ekstraordinært møde. Hovedbestyrelsens konklusion er, at der ikke gøres yderligere for at finde årsagen til lækagen, og hovedbestyrelsen betragter derfor sagen som afsluttet.
 

Læs også: Undersøgelse af lækage til Ekstra Bladet