Aftale med kommunerne på plads

Kommunale sygeplejersker og sundhedsplejersker med fire års anciennitet og derover får et årligt tillæg ud over de generelle lønstigninger de næste tre år. Samtidig bevares den årlige lønforhandling på det kommunale område.

Oprettet: 27.02.2021
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Forhandlerne i Sundhedskartellet og Kommunernes Landsforening nåede tidligt lørdag til enighed om udmøntningen af puljemidler til Sundhedskartellets kommunaltansatte medlemmer.

For Dansk Sygeplejeråds medlemmer betyder aftalen, at kommunalt ansatte sygeplejersker og sundhedsplejersker med fire års anciennitet eller mere får 2150 kr. i årligt tillæg. Beløbet skal lægges oveni den generelle lønforhøjelse på 5,02 procent i perioden.

Derudover er der indgået aftale om at forbedre pensionen med 0,09 procent til basis- og specialiserede sygeplejersker og med 0,4 pct. til ledende sygeplejersker og sundhedsplejersker i kommunerne. Kandidaternes pension forbedres med 0,33 pct. i perioden.

På arbejdstidsområdet er der kommet et ekstra værn om fritiden, idet der er aftalt betaling for mistede søgne- helligdage og øget betaling for manglende eller for sent varsel af overarbejde eller merarbejde. 
 

Årlig lønforhandling bevaret

Dansk Sygeplejeråd blev i forhandlingerne mødt med et krav fra KL om at fjerne den årlige lønforhandling. Det krav blev afvist, og forhandlerne stod fast, hvorefter KL til sidst opgav kravet.

"Det er vigtigt for os, for det betyder, at vi fortsat kan forhandle lokalt hver år, fremfor at skulle vente til næste overenskomstforhandling," siger Grete Christensen.

Under forhandlingerne blev der aftalt tre udviklingsprojekter i perioden, heriblandt et projekt, hvor man skal se på ledernes råderum, så de får bedre mulighed for at udøve ledelse.

Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen siger om aftalen:

”Organisationspuljen er den største i nyere tid. Når man lægger disse og midlerne fra lavt- og ligelønspuljen sammen med de generelle lønstigninger, så er det samlet set et fornuftigt resultat den økonomiske situation taget i betragtning. Vi har igen kæmpet det bedste vi har lært, fordi vi også i forhandlingerne med KL blev mødt med den smalle økonomiske ramme, der har præget alle forhandlinger i 2021. Vi ønskede os mere, men tiden er bare ikke til store lønstigninger. Derfor har vi – ligesom alle andre faggrupper på det offentlige område - måttet acceptere lønstigninger, der giver en mindre reallønsstigning, der ikke er prangende og som ikke løser sygeplejerskernes grundlæggende lønefterslæb. Det kræver, at vi får politikerne på Christiansborg på banen, for sygeplejersker er mere værd.”

DSR’s Hovedbestyrelse skal mandag tage stilling til de regionale og kommunale overenskomstaftaler, hvorefter kongressen skal behandle aftalerne fredag d. 5. marts. Fra næste uge bliver der rig lejlighed til at debattere aftalerne på virtuelle medlemsmøder frem mod urafstemningen.

Læs den samlede aftale og det specielle forlig mellem KL og Sundhedskartellet