Aftale med regionerne på plads

Sundhedskartellet har afsluttet forhandlinger om løn og vilkår med Danske Regioner og udmøntet puljemidler.

Oprettet: 23.02.2021
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Tirsdag landede Sundhedskartellet anført af Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, en aftale med Danske Regioner om udmøntningen af løn og vilkår, der ligger ud over de generelle lønstigninger.

Samlet set giver aftalen på det regionale område generelle lønstigninger på 5,02 pct. af lønsummen de næste tre år. Derudover er der aftalt en organisationspulje på 0,45 pct. samt en særlig strategipulje til sygeplejerskerne på 0,05 pct. af lønsummen.

Midlerne fra organisationspuljen og en særlig strategipulje er parterne blevet enige om at bruge til et tillæg på lidt over 3.150 kr./ år til alle sygeplejersker – også specialuddannede – fra de har fire års erfaring. Samtidig indeholder aftalen, at tillægget fra ti års erfaring yderligere hæves lidt. Tillægget følger dem så længe, de er ansat i en basisstilling i en region.

Til lederne er der lavet en særlig pensionsforbedring, som betyder, at alle nu får 16,8 pct. i pensionsprocent. Desuden er der aftalt, at parterne laver et særligt projekt i perioden, som skal se på ledende sygeplejerskers lønmodel.

Grete Christensen siger om aftalen:

”Vi har brugt hver en krone, som blev afsat ved de generelle forhandlinger, og vi har aftalt forbedringer, der kommer meget store grupper af sygeplejersker til gode.”


Arbejdsgivere erkender lønproblem

Den såkaldte strategipulje blev til på regionernes opfordring, da rammen for de regionale lønaftaler blev aftalt sidste weekend mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner.

Det ser Grete Christensen som en erkendelse hos arbejdsgiverne om, at der skal gøres noget ved lønnen for at tiltrække og fastholde sygeplejersker:

”Det er et vigtigt signal, fordi det vidner om, at arbejdsgiverne også godt kan se, at det er nødvendigt at gøre en særlig indsats lønmæssigt, hvis de skal rekruttere og fastholde sygeplejersker i fremtiden. Men det er også tydeligt, at vi ikke ved overenskomstforhandlingerne får løftet det grundlæggende problem: Sygeplejerskers lønefterslæb.

”Jeg håber, at politikerne på Christiansborg hører signalet – ikke blot fra arbejdsgiverne men også fra sygeplejerskerne - og at de handler. Sygeplejersker er mere værd, siger Grete Christensen.

Læs den samlede aftale og det specielle forlig mellem Danske Regioner og Sundhedskartellet