Aftale om tidlig pension

Selvom praktiktid, barsel og deltid tælles med i retten til tidlig pension, er det ikke nok til at fremtidssikre ordningen for sygeplejerskerne, konstaterer Dansk Sygeplejeråd.

Oprettet: 10.10.2020
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Regeringens aftale om tidlig pension til nedslidte, som netop er landet med Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti, kommer hovedsagelig sygeplejersker uddannet på den gamle uddannelse til gode.

Næstformand Anni Pilgaard siger:

”Det er en god aftale for de uuddannede og erhvervsuddannede grupper i samfundet, og det under vi dem gerne. Men arbejdet som sygeplejerske med skiftende vagter slider, og derfor havde vi en forventning om, at vores medlemmer også skulle dækkes ind. Det er positivt at praktikperioderne på SU-uddannelser nu tæller med i opgørelsen af ancienniteten, og barsel og deltid. Men det er desværre ikke nok til at fremtidssikre ordningen for alle de nuværende og fremtidige sygeplejersker, der har en gymnasial uddannelse. I de næste år vil vores medlemmer med den gamle uddannelse være med, men derefter falder vi ud - selv med ændringerne i den nye aftale.”


Praktikken tæller med – men natarbejde gør ikke

I regeringens oprindelige udspil til en ret til tidlig pension, var det kun den del af de ældste sygeplejersker, der er blevet elevuddannet senest som 19-årige, der var omfattet. Alle de sygeplejersker med en gymnasial uddannelse, der har påbegyndt deres uddannelse efter 1990, var derimod ikke omfattet.

Derfor har Dansk Sygeplejeråd spillet et forslag ind til alle de politiske partier om at medregne praktikperioden. Desuden har DSR foreslået at lade natarbejde tælle ekstra, svarende til tre års ekstra anciennitet.

”Det er glædeligt, at vi er lykkedes med, at sygeplejersker med en gymnasial uddannelse, der er blevet uddannet senest som 20,5-årige, er kommet med i aftalen og får ret til tidlig pension. Men faktum er, at gennemsnitsalderen for en nyuddannet sygeplejerske er 28,6 år. Derfor er aftalen om en ny ret til tidlig pension kun i meget lille grad med til at fremtidssikre ordningen for sygeplejersker med en gymnasial uddannelse”, siger Anni Pilgaard.

Hun er skuffet over, at natarbejde ikke tæller med, når man skal opgøre ancienniteten på de 42 år, som er minimumsgrænsen for, at man er berettiget til den nye pension.

”Natarbejde er hårdt og noget af det, der slider mest. Det ville have været til gavn for mange andre sektorer med natarbejde og ikke blot sygeplejerskerne, hvis man havde taget natarbejde med i ligningen. Men det har politikerne altså ikke ønsket, og det er skuffende.”

Ud fra aftalen er det ikke muligt for Dansk Sygeplejeråd at beregne, hvor mange flere sygeplejersker, der vil kunne blive omfattet af den nye aftale.

 

Læs aftalen.