Aftale på statens område er ikke prangende

Parterne på det statslige område nåede sent lørdag frem til en aftale om overenskomstfornyelse for de næste tre år.

Oprettet: 07.02.2021
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Aftalen på det statslige område gælder de generelle lønstigninger. Forhandlingerne om de såkaldte specifikke krav udestår stadig, inden en samlet aftale er i hus. 

De generelle lønstigninger bliver på på 4,42% over de næste tre år for statsligt ansatte. Dertil kommer en forventet regulering på 0,63%, som afhænger af lønudviklingen på det private arbejdsmarked, samt 0,2% som bruges til andre forbedringer. Det giver en samlet ramme på 5,25% for de kommende tre år. På statens område regner man med, at der også sker en lønglidning på 0,5% om året pga. jobskifte og lokalløn. Derfor omtaler skatteminsteren den samlede ramme som 6,75%.

”Jeg havde gerne set en større ramme. Reallønnen er sikret men ikke udviklet, og de statsansatte får nu en seniorordning fra man fylder 62 år. Men ellers er der ikke meget i aftalen til at fastholde medarbejdere med, selvom der er blevet kæmpet fra vores forhandleres side”, siger Grete Christensen.

Resultatet af de generelle forhandlinger på statens område er ofte retningsgivende for forhandlingerne i kommuner og regioner.  

”Forventningerne er højere blandt sygeplejerskerne, der i et år nu har været med til at bære vores samfund igennem en historisk sundhedskrise. Det lægger et meget stort pres på de forhandlinger, vi fortsætter med kommuner og regioner de kommende uger, hvor vi kæmper videre for et resultat, der kan fastholde og tiltrække medarbejdere”, siger Grete Christensen.

Foruden lønstigninger og en seniorordning omfatter aftalen på det statslige område:

  • Seniorbonus og en styrket seniorindsats.
  • Forenkling af pension for faglærte og ufaglærte grupper m.fl.
  • Videreførelse af Den Statslige Kompetencefond med særligt fokus på blandt andre seniorer og ufaglærte.
  • Igangsættelse af et fælles initiativ om videreudvikling af statens nye lønsystemer.
  • Et styrket lokalt samarbejde.
  • Medarbejderinddragelse i den grønne omstilling på arbejdspladserne.
  • Fælles arbejdstidsaftale for undervisere i staten.

I næste uge fortsætter forhandlingerne på det regionale og kommunale område. Grete Christensen er forhandler på det regionale område på vegne af forhandlingsfællesskabet og Sundhedskartellet.