Aftaler på de specielle områder for både regioner og kommuner

Der er nu indgået forlig på de specielle områder med både Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. De specielle områder er de aftaler, der gælder Sundhedskartellets faggrupper, herunder sygeplejersker. På statens område forhandles de specielle krav frem til den 18. maj.

Oprettet: 09.05.2018
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk

Forligene på de specielle områder indeholder, hvordan de såkaldte organisationsspecifikke puljer fra de store OK18 forlig fordeles.

”Jeg er glad for, at vi nu har også har lavet forlig på de specielle områder, og jeg synes, at vi er kommet frem til nogle gode forbedringer. Vi har valgt at prioritere at bruge midlerne på løn og pension, fordi det er det vigtigste for medlemmerne”, siger Grete Christensen.

Specielle forlig omfatter organisationspuljerne på 0,35 procent samt rekrutteringspuljer på både det regionale og kommunale område på 0,3 procent at den overordnede ramme. Det generelle forlig indeholdt lønstigninger på 6,8 procent, som alle sygeplejersker får i løbet af de næste tre år, og derudover kommer forbedringerne i de specielle forlig.

” Arbejdsgiverne har ønsket at fokusere på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, og der er derfor denne gang afsat ekstra midler, der giver et tillæg til sygeplejersker på medicinske afdelinger og akutmodtagelser i regionerne og sygeplejersker med erfaring og/eller specialuddannelse i kommunerne. Derudover er jeg tilfreds med, at vi har fået hævet pensionen af særydelserne”, siger Grete Christensen.

Forligene indeholder derudover en aftale om at fordele midler fra en lavtløns- og en ligelønspulje. Det er aftalt, at hver faggruppe ikke kan få midler fra både rekrutteringspuljen og lavt- og ligelønspuljen, og derfor er sygeplejerskerne kun omfattet af den økonomisk større rekrutteringspulje.   

”Det er en principiel sejr, at vi er kommet igennem med en ligelønspulje, hvor der i fællesskab prioriteres penge til kvindedominerede fag. Det kommer nogle af Sundhedskartellets grupper til gode, og det bliver noget vi vil bygge videre på ved kommende forhandlinger”, siger Grete Christensen.

Forligene skal nu godkendes af Dansk Sygeplejeråds kongres, og bliver herefter sendt til urafstemning blandt medlemmerne. Afstemningen starter den 18. maj, og her vil alle medlemmer modtage uddybende information om indholdet i både de generelle og specielle forlig. 

Her kan du se de vigtigste punkter i forligene på henholdsvis det kommunale og regionale område.

Hovedelementer i de to forlig:

Regioner

 • Lønstigninger til erfarne sygeplejersker
 • Midler fra rekrutteringspulje til sygeplejersker ansat på sengeafsnit på medicinske afdelinger og akutmodtagelser
 • Pension af særydelser hæves
 • Pensionsstigning til sygeplejersker ansat i basisstillinger
 • Pensionsstigninger til ledere indplaceret på de laveste løntrin
 • Videreførelse af Forsknings- og udviklingspuljen 

Kommuner

 • Lønstigninger til erfarne sygeplejersker
 • Midler fra rekrutteringspulje til sygeplejersker med erfaring og/eller specialuddannelse 
 • Pension af særydelser hæves
 • Pensionsstigning til sygeplejersker ansat i basisstillinger
 • Pensionsstigninger på til ledere indplaceret på de laveste løntrin 
 • Etablering af en pulje til udvikling og implementering af evidensbaseret viden i kommunerne

 

Se også