Akutpakke: Ikke mange lyspunkter

I Dansk Sygeplejeråd har man svært ved at se, hvordan regeringens akutpakke løser flaskehalse og bemandingsudfordringer i det offentlige sundhedsvæsen.

Oprettet: 03.02.2023
Af Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk
Foto: Claus Bech

Regeringen vil afsætte to milliarder kroner til en akutpakke til at løse sundhedsvæsenets alvorlige udfordringer med lange ventelister og mangel på medarbejdere.

For sygeplejerskerne indeholder akutpakken en række tiltag, som blandt andet omfatter penge til merarbejde for sygeplejersker, øge brugen af udenlandske sygeplejersker og tilrettelægge sygeplejerskers arbejde, så de bruger mere tid på patientnært arbejde.

Det patientnære fokus betyder blandt andet, at regeringen lægger op til at begrænse administrativt arbejde, og at ”udvikling-, forsknings- og ph.d.-arbejde i en periode kan vige for det kliniske arbejde.”

Akutpakken indeholder også regeringens forslag om at afskaffe modregning i efterløn, som blev fremsat kort før jul samt ønsket om at fordele vagtarbejde på flere sygeplejersker også indgår i regeringens samlede akutplan.

I Dansk Sygeplejeråd ser formand, Grete Christensen ikke mange lyspunkter i akutpakken:

”Vi havde håbet at regeringen ville bruge akutpakken til at komme med en plan, der kunne invitere ind og fastholde sygeplejersker. Den store udfordring er, at vi mangler sygeplejersker. Derfor skal vi passe på dem, som arbejder på de offentlige sygehuse, og tiltrække flere af de nyuddannede og dem, som arbejder i andre brancher. Men det er svært at se, at regeringen vil gøre noget for dem, der allerede er ansat – andet end at de kan tjene mere, hvis de vil arbejde mere” siger Grete Christensen og fortsætter:

 ”Samtidig vil man sætte udvikling af kvalitet i patientnære tiltag og forskning i sygepleje i bero, fordi flere sygeplejersker skal passe patienter.  Og hvis arbejdsmiljøet bliver så presset derude, så er der heller ingen til til at tage sig af uddannelsen af fremtidens sygeplejersker. Det giver ingen mening, hverken for sygeplejerskerne selv eller i forhold til at løfte kompetencerne til at håndtere den kompleksitet, der er i sundhedsvæsenet i dag.”

Om regeringens ønsker om at lægge flere opgaver ud til privathospitaler, siger Grete Christensen:

”Når man lægger flere penge til den private sektor og ved, at der er de sygeplejersker, der er, så er skridtet for den enkelte sygeplejerske til at flytte derover, hvor lønnen er højere, kortere. Så jeg ser ikke noget i akutpakken, som kan motivere sygeplejersker til hverken at blive eller vende tilbage til det offentlige sundhedsvæsen - bortset fra efterlønnerne.”