Akutteam forebygger indlæggelser

Udredelse af akutteam som opsøger borgerne i eget hjem vinder frem og sparer patienterne for unødvendige indlæggelser

Oprettet: 15.07.2016
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk

Patienter med kroniske sygdomme, ældre og borgere i genoptræning får stadig oftere besøg af et akutteam og akutsygeplejersker. Senest viser resultater fra Køge kommune, som er omtalt i Dagbladet, Sjællandske Medier torsdag den 15. juli, at det lokale akutteam af sygeplejersker for andet år i træk har forebygget mere én indlæggelse om dagen.

”Resultaterne viser, at der er et stort internt samarbejde mellem akutteamet og hjemmeplejen, plejehjem og bosteder. Det er rigtig godt, da sygeplejerskerne kan give et fagligt løft til hele hjemmeplejen. Desuden afspejler resultaterne, at der er et samarbejde med alle praktiserende læger hvilket er meget positivt, da det har været en af barrierene for flere kommunale akutteams tidligere,” siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd Dorte Steenberg.

Det fremgår af årsrapport 2015 fra Akutteam Køge, at 993 borgere fik hjælp fra teamet, og at der er forebygget 377 indlæggelser på et år. 70 procent af henvendelserne til teamet kommer fra interne partnere som hjemmeplejen, plejehjem og bosteder. De resterende kommer primært fra læger og sygehuse. De største årsager til henvisninger fra interne samarbejdspartner er almen utilpashed, infektioner, smerter og vurdering efter fald.

Den seneste tal fra Kommunernes Landsforening, KL, viser, at 43 procent af kommunerne i 2015 havde oprettet akutteam, og at yderligere 24 procent af kommunerne planlagde at gøre det i 2015.

”Sygeplejersker i akutfunktioner vil komme til at spille en stadigt større rolle i sundhedsvæsenet i de kommende år, hvor der bliver flere akutte og specialiserede opgaver. Det er derfor vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, at alle sygeplejersker i kommunerne får et kompetenceløft, fx via en ny specialuddannelse for kommunale sygeplejersker, så de kan varetage en del af de opgaver, der i dag ligger i akutteams,” siger Dorte Steenberg.

Resultaterne af kommunernes indsats på sundhedsområdet afspejler sig bl.a. i, at andelen af +65-årige, som indlægges med den samme sygdom mindre end en måned efter, at de blev udskrevet fra sygehuset, er faldet med hele 16 procent fra 2007 til 2013. I samme periode er andelen af ældre, der indlægges med forebyggelige sygdomme som KOL eller diabetes, også faldet med seks procent. Resultaterne fremgår af data fra eSundhed, som er bearbejdet i en Momentum-undersøgelse fra KL i 2015.