Alle private overenskomster ved OK20 er fornyet

Efter godt to ugers konstant forhandling har Dansk Sygeplejeråd indgået forlig for alle 35 overenskomster, som har været til fornyelse ved OK20.

Oprettet: 18.03.2020

Dansk Sygeplejeråd er i dag nået i mål med fornyelsen af de sidste private overenskomster. Det har taget godt to uger med forhandlinger til sent på natten – som foregik på Skype til sidst – og et enkelt besøg fra Forligsinstitutionen.

 

Hårde forhandlinger helt til slut

Den sidste store forhandling var med Falck om deres landsoverenskomst og aftalen for sygeplejersker i lægeklinikker. Aftalen faldt på plads tirsdag efter midnat, men krævede redaktionel gennemgang i løbet af onsdagen. På grund af situationen med Corona-virus foregik forhandlingerne over Skype, men det har ikke hindret forhandlerne i at nå frem til et pænt resultat, der ligger sig i forlængelse af de toneangivende forlig. I dag bliver aftalerne underskrevet, scannet og sendt til arbejdsgiverne.

Som afslutning på hele forløbet blev Forligsinstitutionen inddraget i forhandlinger, da Dansk Sygeplejeråd og Dansk Erhverv ikke kunne nå til enighed om fornyelsen af en aftale for et enkelt vikarbureau. Efter forhandling under ledelse af forligsmand og med opbakning fra FH lykkedes det at få aftalt samme procentregulering af lønnen som i brancheoverenskomsten for vikarbureauer.

Dansk Sygeplejeråd har fornyet i alt 35 overenskomster, der dækker mere end 3.000 sygeplejersker, som har enten hoved- eller bibeskæftigelse på vikarbureauer, privathospitaler, private plejehjem og hjemmepleje eller Healthcare.

 

Gode resultater på løn, arbejdsmiljø og familieliv

Alle de forlig, der er indgået, rummer pæne lønstigninger, forhøjelse af den særlige opsparing, fokus på ligestilling og familieliv samt en styrkelse af arbejdsmiljørepræsentanterne.

  • Lønstigningerne ligger på 7,5 pct., men de kan være fordelt forskelligt på overenskomsterne mellem løn, særlig opsparing og pension.
  • Der er indført mulighed for at holde fri ved barns 2. sygedag og til børns lægebesøg – enten uden løn eller med udbetaling fra særlig opsparing, hvis den er en del af overenskomsten.
  • Forældreorloven udvides med 3 uger øremærkes til far eller medmor
  • Arbejdsmiljø repræsentantens rolle og vilkår styrkes med en klarere opgavebeskrivelse, sikring af den nødvendige tid til opgaverne og nødvendig adgang til IT-udstyr, samt bedre vilkår for at få fri til at deltage i uddannelse.
  • Feriefridagene tilpasses den nye ferielov.

Derudover kan der være elementer, som er særlige for den enkelte overenskomst. Du kan se de samlede resultater fra OK20 her.

De nye overenskomster skal godkendes af organisationerne, der har forhandlet deres overenskomster ved OK20 og af DA. Forligsmanden har fastsat fristen for godkendelse til den 16. april kl. 12. Når det er sket vil lønstigningerne blive udbetalt/efterbetalt fra den 1. marts.

Se resultaterne og læs mere om OK20