Anbefalinger: KL vil skabe bedre indsats fra vugge til voksenliv

Kommunerne kommer med 10 anbefalinger til regeringens sammenhængsreform. Dansk Sygeplejeråd ser udspillet som en mulighed for at gennemføre sammenhængende velfærd i øjenhøjde.

Oprettet: 11.01.2018
Michael Bech, mib@dsr.dk
Foto: Bax Lindhardt

Regeringen vil inden længe stå frem med en stor sammenhængsreform. Det har fået landets kommuner i KL til torsdag at komme med 10 anbefalinger til regeringens kommende reform.

De 10 anbefalinger ligger inden for brede dele af det kommunale område. Og målet er at skabe en offentlig sektor med bedre sammenhænge for borgere og virksomheder, så risikoen for, at svage borgere tabes på gulvet, bliver mindre.

Forslagene spænder bredt. Især handler forslagene om at skabe bedre sammenhæng i sundhedsindsatsen, mens anbefalingerne også har fokus på at forenkle regler for eksempel på beskæftigelsesområdet og omkring erhvervsfremme.

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, tager godt imod udspillet fra KL, som hun mener indeholder mange positive visioner for fremtidens indretning af sundhedsvæsenet.

”Sammenhængende velfærd i øjenhøjde”

”KL demonstrerer flere steder i anbefalingerne en stærk vilje til at gøre op med silotænkning og gamle vaner. Hvis det bliver til virkelighed, så vil borgerne i langt højere grad opleve en god og sammenhængende velfærd i øjenhøjde. Jeg ser frem til, at mange af forslagene bliver til virkelighed – det stiller dog krav om handling og mere end flotte ord,” siger Grete Christensen.

Kommunerne ønsker at skabe én helhedsorienteret plan for den enkelte borger og familie, hvor indsatserne på tværs af flere områder er samordnet. Det kan for eksempel være at borgerens møder med det offentlige system samordnes. Men det kan også være at give borgeren en plan for både beskæftigelsesmuligheder og et eventuelt sygdomsforløb – uden at de to planer kolliderer.

Læs KL's anbefalinger: Bedre sammenhæng for borgere og virksomheder

”Alt for ofte oplever borgerne, at der laves planer og stilles krav inden for hvert enkelt område. Og ofte hænger de ikke sammen, mens de andre gange spænder ben for hinanden. Her bliver både borgerne og skatteyderne tabere. En fælles sammenhængende plan kan give overblik over, hvad der er vigtigt og skal prioriteres hvornår. Det kan øge den enkeltes livskvalitet og samtidig give flest resultater for indsatsen,” siger Grete Christensen.

Et gennemgående ønske for fremtidens sundhedsvæsen er, at flere sundhedstilbud skal forankres i borgerens nærmiljø. Flere sundhedsindsatser inden for blandt andet kronikerområdet skal løftes i den kommunale sygepleje eller i samarbejde med almen praksis.

Opprioritering af psykiatrien

”Jeg er helt enig i, at flest mulig opgaver skal løses tæt på borgeren. Men det skal ske under fagligt gode forhold, så borgerne oplever den samme eller en øget kvalitet. Det kræver et solidt og systematisk fokus på kompetencer og samarbejde, og at lovgivningen ikke spænder ben for en fleksibel opgavevaretagelse,” siger Grete Christensen.

En særlig ledetråd for kommunerne fremover skal være rehabilitering som del af den sociale indsats. KL sætter i den forbindelse fokus på opprioritering af psykiatrien og særlige indsatser over for udsatte grupper.

”Det mener jeg er et meget tiltrængt fokus. Særligt forslaget om socialsygeplejersker på sygehusene og brobyggere er meget positivt. Det har samtidig et stort potentiale også at indføre flere socialsygeplejersker i kommunerne,” siger Grete Christensen.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) står i spidsen for regeringens arbejde med reformen, som ventes klar i løbet af 2018.

Læs andre artikler relateret til samme emne