Anbefalinger om senfølger efter COVID-19

Sundhedsstyrelsen har udsendt sine anbefalinger til organisering og faglige indsatser for mennesker med senfølger efter covid-19. Det er et første skridt, mener Dansk Sygeplejeråd.

Oprettet: 04.11.2020
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

I et nyt sæt anbefalinger til organisering og faglige indsatser, har Sundhedsstyrelsen taget hul på, hvordan mennesker, der har været syge af Covid-19 og som lider af senfølger, kan få hjælp til at komme igennem et langt sygdomsforløb.

Anbefalingerne er blevet udarbejdet i samarbejde med faglige selskaber fra hele sundhedsområdet – herunder repræsentanter fra DASYS, Dansk Sygeplejefagligt Selskab.

Formand i Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen er glad for, at der hermed er taget hul på, hvordan vi bedst hjælper mennesker med senfølger efter COVID-19. Dansk Sygeplejeråd havde dog håber på mere end anbefalinger og havde klart et ønske om, at det blev helt tydeligt for den enkelte, hvor de kan hente hjælp.

”Det er helt afgørende, at de tilbud der oprettes, bliver oplevet som den håndsrækning, folk med senfølger efterspørger. Vi ved at mange har følt, at de blev overladt til sig selv. Derfor er vi i Dansk Sygeplejeråd optaget af, at de nye anbefalinger kan skabe den tryghed, disse mennesker efterlyser og har krav på, siger Grete Christensen.
 

Hjælp på tværs af sundhedsvæsenet

I de nye anbefalinger opererer Sundhedsstyrelsen med tre typer senfølger: lette, middel og svære senfølger. De sværeste tilfælde skal behandles på hospitalerne på særlige senfølgeklinikker, som regionerne skal etablere. Lette og middelsvære senfølger skal ifølge anbefalingerne i udgangspunktet behandles i primærsektoren i kommunerne.

”Det er godt, at det første skridt nu er taget til at strukturere indsatsen i forhold til udredning og behandling. Og også godt at regionerne nu er klar til at etablere særlige klinikker med dette formål. Det er også vigtigt, at patienter med senfølger, som ikke har været diagnosticeret med Covid-19, skal vurderes individuelt. Vi ved fx, at mange af vores medlemmer med senfølger, som blev syge tidligt under den første bølge, og  ikke kunne blive testet for Covid-19, har lige så store behov for hjælp som de der har en positiv test.”, påpeger Grete Christensen.

Dansk Sygeplejeråd har opfordret sundheds- og ældreministeren til at udarbejde en national handlingsplan, fordi det er vigtigt, at patienter med senfølger tilbydes en ensartet behandling på tværs af landet. Næste skridt bør derfor være, at den viden, der indsamles om senfølger og effekten af de forskellige behandlingstilbud, samles i en kvalitetsdatabase. Samtidig bør der sættes et arbejde i gang for at samle data for at sikre ensartethed i udredning og behandling af patienterne, som på sigt kan føre til udarbejdelsen af nationale retningslinjer, mener Dansk Sygeplejeråd.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for senfølger efter Covid-19.