Anerkendelse af corona-arbejdsskader

15 sager om corona-relaterede arbejdsskader er som de første blevet anerkendt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Oprettet: 24.06.2020
Lotte Dahlmann, ldh@dsr.dk

Alle de anerkendte arbejdsskadesager drejer sig om personer, som er blevet smittet i forbindelse med deres arbejde.

”Det er en vigtig sejr – på en tragisk baggrund – at personer, der har stået forrest i behandlingen af corona-smittede patienter, får samfundets anerkendelse for, at de er blevet syge på arbejdet. Det har vi kæmpet for og det er glædeligt, at det ser ud til at være lykkedes, siger Anni Pilgaard, som er næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Hun henviser blandt andet til beretninger i pressen om, at mange alvorligt syge Covid-19-patienter har svært ved at komme sig helt. Det rejser helt relevante bekymringer om alvorlige senfølger efter Covid-19.


Hjælp til at anmelde arbejdsskade

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har pr. 29. juni registreret 614 anmeldelser af arbejdsskader relateret til Covid-19, hvoraf 280 kommer fra hospitaler, 88 fra plejehjem og 28 fra hjemmeplejen. Sundhedssektoren og sociale foranstaltninger udgør med 396 sager dermed den altdominerende branche af corona-relaterede arbejdsskadeanmeldelser.

Derfor opfordrer Anni Pilgaard alle medlemmer til at tage fat i deres lokale tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, kreds eller Dansk Sygeplejeråds hovedkontor for at få hjælp til at anmelde corona som en arbejdsskade, så det anmeldes korrekt:

”Det her er så vigtig en sag, hvor vi alle skal hjælpe, så medlemmer, der har været syge med Covid-19 kan få den optimale hjælpe til at anmelde deres sygdom som en arbejdsskade. Nu har vi fået en første sejr, og derfor skal vi holde fast for andre medlemmer, der står i samme situation.

Dansk Sygeplejeråd opfordrer desuden generelt medlemmerne til at følge forskrifterne om at holde afstand og overholde god håndhygiejne – de regler gælder også på hospitalerne.