Antallet af aflyste aktiviteter på sygehusene stiger

Uge 31 bød på 4794 aflyste aktiviteter i regionerne. I alt er knap 54.000 sygehusaftaler dermed udskudt som følge af sygeplejerskernes strejke, og det råber på en løsning, mener DSR-formand Grete Christensen.

Oprettet: 11.08.2021
Mai Brandi Ludvigsen; mlu@dsr.dk
Sygeplejersker foran Danske Regioner inden onsdagens møde mellem regionerne og DSR.

4.794 ambulante kontakter og kirurgiske indgreb blev udskudt på sygehusene i uge 31. Det omfatter både udredninger, forundersøgelser, behandlinger og kontrol. I alt er der udskudt 53.836 aktiviteter siden strejkens begyndelse.

Det er abstrakte tal, som kan være svære at forholde sig til, men bagved gemmer sig borgere og patienter, som kommer i klemme og ikke får den hjælp, de bør have.

Det er uholdbart for både den enkelte og for sundhedsvæsenet, mener Grete Christensen:

”Vi står i en krisesituation i sundhedsvæsenet, fordi strejken rammer borgere og patienter hver eneste dag. Derfor haster det også med en løsning. Og hvis arbejdsgiverne, som de siger, ikke selv har nogle penge at byde ind med, må de jo gå til dem, der styrer deres økonomi. Vi har en fælles og meget stor interesse i, at sygeplejerskerne kan komme tilbage på arbejde,” siger hun.

Dansk Sygeplejeråd var tirsdag inviteret til ’gensidigt orienteringsmøde’ i Danske Regioner, men mødet gav ikke nye forhåbninger om, at man i den nuværende situation kan komme videre ved forhandlingsbordet. Dermed peger pilen mod Christiansborg.

Kommunerne er også ramt

Tallene på de aflyste aktiviteter i regionerne tegner kun en del af billedet af de mange konsekvenser af strejken. Også ude i kommunerne strejker sygeplejersker, og det rammer blandt andet borgere i form af manglende medicingivning, sårpleje og skift af forbindinger.

Blandt de strejkende en også del af de sygeplejersker, som koordinerer og sikrer, at borgeren får den rette pleje og medicin efter udskrivning fra sygehusene. Det giver problemer i de berørte kommuner, men også på de nærliggende sygehuse, fordi en del borgere ikke kan komme hjem eller videre til en aflastningsplads eller i en plejebolig.

Udskudte aktiviteter i regionerne i uge 31