Antallet af medicinfejl skal halveres på fem år

Tusindvis af patienter kommer hvert år ud for en medicineringsfejl, og i nogle tilfælde får det alvorlige konsekvenser. Et nye initiativ ”Medicin uden skade” skal i løbet af de næste fem år halvere antallet af fejl.

Oprettet: 19.03.2018
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Foto: iStock

I 2016 blev der indrapporteret 90.661 tilfælde af utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinering. Langt de fleste indrapporterede fejl skete i kommunerne. Nu skal et nyt projekt ”Medicin uden skade” forsøge at vende den udvikling og på fem år halvere antallet af medicineringsfejl.

Initiativet er led i det globale WHO-projekt ”Medication Without Harm”. I Danmark samarbejder Dansk Selskab for Patientsikkerhed med Styrelsen for Patientsikkerhed, og derudover er en lang række myndigheder og organisationer på sundhedsområdet blandt andre Dansk Sygeplejeråd med i projektet.

Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, mener, at der er brug for langt større fokus på organisering af kvalitetsarbejde, ledelse og uddannelse af medarbejdere.

”Medicinering skal højt på prioriteringslisten i Det Nationale Kvalitetsprogram, når man f.eks. ser på, hvordan man kan forebygge genindlæggelser og skabe bedre sammenhængende patientforløb. Mange genindlæggelser sker på grund af medicineringsfejl, som kan have mange årsager,” siger Grete Christensen.  

Fejl rammer også sygeplejersker

Dansk Sygeplejeråds rolle i projekt Medicin uden skade er at kvalificere tiltagene med at nedbringe medicineringsfejl. Fejlene rammer ikke kun patienterne. Også Dansk Sygeplejeråds medlemmer kommer hvert år i klemme på grund af fejl, der nemt kunne være undgået.

”Det handler f.eks. om den måde, medicin er mærket og pakket kombineret med den travlhed, sygeplejersker arbejder under. Det skal ikke være nemt at kunne komme til at begå en fejl, men på trods af mange års kamp for at få industrien til at mærke og pakke medicin mere sikkert, så er det stadig alt for nemt at komme til at begå fejl,” siger Grete Christensen.   

Ud af de 90.661 indrapporterede utilsigtede hændelser i 2016, var 179 af hændelserne så alvorlige, at personerne døde.

Medicin uden skade bliver officielt lanceret i Danmark tirsdag den 21. marts.

Læs flere artikler om medicinering og patientsikkerhed