APN-uddannelsen er klar

Nu er detaljerne på plads. Fra september 2019 kan sygeplejersker endelig tage en kandidatuddannelse i avanceret klinisk sygepleje i Danmark.

Oprettet: 12.10.2018
Kristine Jul Andersen og Maya Bille, mbi@dsr.dk
Foto: Lena Rønsholdt.

I 2021 får de første danske APN-sygeplejersker eksamensbeviset i hånden. For fra næste år kan man tage en kandidatuddannelse i avanceret klinisk sygepleje, som en linje på cand.cur.-uddannelsen. Og med et mere og mere komplekst sundhedsvæsen, hvor flere er kronisk syge, og hvor mange opgaver flytter fra sygehus til kommune, er det en vigtig kamp for uddannelsen, som Dansk Sygeplejeråd har kæmpet sammen med en række kommuner, forklarer næstformand Dorte Steenberg:

”Det er en god nyhed for alle, at det seje træk, vi har taget for at få en APN-uddannelse i Danmark, har båret frugt. APN-sygeplejerskerne kan være med til at løfte nogle af de største udfordringer som unødige genindlæggelser. Uddannelsen giver samtidig sygeplejerskerne kompetencer, der betyder, at de kan være med til at afhjælpe lægemanglen.”

Otte kommuner og DSR i intensivt arbejde

En af kommunerne, der har arbejdet for uddannelsen er Aalborg Kommune, hvor Annette Secher er ældre- og sundhedschef. Hun har en række forventninger til en sygeplejerske, der har taget en cand.cur. med linje i avanceret klinisk sygepleje,

”De skal være ude i praksis. Når f.eks. en borger med en kompleks sygdom har det rigtig svært, og man er udfordret på, hvilken behandling og forløb vedkommende skal have, er det APN-sygeplejersken, der skal gå ind og være vognstyrer. Det er dem, der skal koordinere, når ting halter mellem sygehus og kommune og praksis og kommune. De skal gå ind i dialogen med kollegaer og ledere og bidrage med forslag til forbedringer af praksis,” fortæller hun.

Annette Secher er medformand – sammen med Kirstine Markvorsen, sundheds- og omsorgschef, Aarhus Kommune – for gruppen af otte kommuner, der sammen med Dansk Sygeplejeråd har arbejdet intensivt på at få uddannelsen på benene, der nu er lykkedes.

”En årsag til, at vi går ind i det her, er, at vi i kommunerne oplever, at der i dag er en række opgaver, som ikke bliver løst. Eksempelvis har vi borgere, der bliver indlagt på sygehusene igen og igen, uden at nogen stopper op og reflekterer over, hvad der går galt, eller sætter sig ned og analyserer de her forløb,” siger Annette Secher.

Gode erfaringer fra udlandet

Hun peger på, at netop en APN-sygeplejerske vil kunne gøre det og opdage og ændre de uhensigtsmæssige mønstre i praksis.

Universitetsuddannelser i avanceret klinisk sygepleje findes allerede i mange lande, f.eks. USA, Australien, Canada og England. Her er APN-sygeplejerskerne selvstændigt udøvende sygeplejersker, der kan vurdere, diagnosticere og behandle akutte eller kroniske sygdomme inden for afgrænsede områder.

Disse kompetencer får de nye APN-sygeplejersker i Danmark også. De skal fortsat arbejde inden for de gældende regler i Autorisationsloven, og derfor forudsætter stillingerne et tæt samarbejde med bl.a. borgerens behandlingsansvarlige læge. På længere sigt har kommunerne et ønske om, at APN-sygeplejerskerne giver anledning til en revision af Autorisationsloven, hvor sygeplejerskerne – ligesom i ovennævnte lande – får flere selvstændige beføjelser inden for afgrænsede områder.