Appel til Christiansborg: Drop de socialpsykiatriske afdelinger

Seks organisationer går nu sammen for at få folketingspolitikerne til trække lovforslaget om nye socialpsykiatriske afdelinger tilbage. Forslaget er uklart og går alt for vidt i brugen af tvang, mener blandt andre Grete Christensen.

Oprettet: 03.02.2017
Mads Mostrup Jensen, mmj@dsr.dk

Skrot lovforslaget, tag en dyb indånding og start helt forfra.

Sådan lyder opfordringen fra seks organisationer inden for sundhedsområdet, der i fællesskab har sendt et åbent brev til Folketinget om de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger for svært psykisk syge og udadreagerende patienter.

Idéen om at oprette de nye afdelinger er blevet udsat for massiv kritik fra første færd. Foreløbig har partierne bag forslaget dog valgt at sidde kritikken overhørig, men nu er det på tide at lytte, mener Dansk Sygeplejeråd, Socialpædagogerne, Lægeforeningen, Dansk Psykiatrisk Selskab, Bedre Psykiatri og Danske Patienter.

Forslaget er nemlig så ekstremt indgribende i psykisk sårbare menneskers liv, at de seks organisationer samstemmende siger fra.

Hvem skal visitere?

Blandt andet er det i strid med normal praksis, at patienter, der ikke er psykotiske, skal kunne tvangsanbringes og tilbageholdes. De risikerer også at miste deres bolig i et almindeligt botilbud, hvis de bliver anbragt på et af de nye socialpsykiatriske afdelinger.

De seks organisationer savner desuden klarhed over, hvem der skal kunne visitere borgere til afdelingerne, og hvem der skal bemande dem.

”Det er helt afgørende, at vi sikrer ordentlige forhold for de mest psykisk sårbare mennesker. Den skitserede løsning i lovforslaget går i den stik modsatte retning med grundlæggende retssikkerhedsmæssige udfordringer, utilstrækkelig faglige rammer til at give patienterne længerevarende forbedringer og stærk forøget risiko for at skabe mistillid og afmagt blandt psykisk sårbare over for myndigheder og personale,” lyder det i det åbne brev fra organisationerne.

Sårbare har krav til ordentlig behandling

Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, håber, at politikerne vil lytte til opfordringen.

”Lovforslaget er dybt problematisk set med sundhedsfaglige briller. Hvis en person skal tvangsindlægges, skal der altid være på baggrund af en lægefaglig vurdering. Der er tale om nogle af de allermest sårbare og udsatte personer i vores samfund. De har krav på at blive behandlet efter de samme regler som alle andre mennesker,” siger hun.

De specialiserede socialpsykiatriske afdelinger skal efter planen finansieres med midler fra satspuljen, som samtlige partier i Folketinget bortset fra Enhedslisten står bag.

Brevet fra de seks organisationer

 

Kære medlem af Sundheds- og Ældreudvalget

Kære medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget

Efter nøje granskning af det fremlagte lovforslag vedrørende specialiserede socialpsykiatriske afdelinger er vi en række personale-, patient- og pårørendeorganisationer, som samlet må sende en kraftig appel til partierne bag den politiske aftale om at trække lovforslaget tilbage og starte på en frisk.

Vi har tidligere i processen gjort opmærksom på vores bekymringer, og når vi nu ser det konkrete lovforslag, kan vi konstatere, det er så ekstremt indgribende i psykisk syge menneskers liv, at vi bliver nødt til at sige helt fra. Det skyldes blandt andet fundamentale problemer med, at patienter, der ikke er psykotiske, med lovforslaget kan anbringes med tvang og tvangstilbageholdes på en specialiseret socialpsykiatrisk afdeling. Der er i det hele taget fortsat uklarhed om målgruppen samt hvem som kan og skal visitere til afdelingerne. Desuden rummer lovforslaget også mulighed for, at psykisk syge mister deres bolig på et botilbud, hvis de indskrives på en af de nye afdelinger.

Vi ved, at de rette faglige kompetencer omkring patienten kan gøre en forskel og deeskalere situationer med meget udadreagerende adfærd. Men lovforslaget er upræcis i forhold til, hvilke fagligheder der skal være til stede. Vi opfordrer derfor til, at det er et krav, at der på de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger er de rette kompetencer, en forsvarlig normering og sammensætning af bemandingen, som modsvarer afdelingernes formål om rehabilitering og recovery. I forlængelse heraf skal der stilles krav om tilknytning af en fast læge på alle afdelinger.

Det er helt afgørende, at vi sikrer ordentlige forhold for de mest psykisk syge mennesker. Den skitserede løsning i lovforslaget går i den stikmodsatte retning med grundlæggende retssikkerhedsmæssige udfordringer, utilstrækkelig faglige rammer til at give patienterne længerevarende forbedringer og stærk forøget risiko for at skabe mistillid og afmagt blandt psykisk sårbare over for myndigheder og personale.

Vi er selvfølgelig til rådighed for videre dialog og input, så tøv ikke med at kontakte os.

Venlig hilsen

Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Dansk Psykiatrisk Selskab

Benny Andersen, forbundsformand, Socialpædagogerne

Grete Christensen, formand, Dansk Sygeplejeråd

Birgit Elgaard, landsformand, Bedre Psykiatri

Camilla Hersom, formand, Danske Patienter

Andreas Rudkjøbing, formand, Lægeforeningen