Arbejde, fritid, hvile. Hvor går din grænse?

Coronakrisen har vendt op og ned på mange sygeplejerskers arbejdstid. Med ændrede vagter, ekstra arbejde og helt nye arbejdssteder. Ny indsats fra Dansk Sygeplejeråd sætter fokus på sygeplejerskers rettigheder.

Oprettet: 15.06.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Hvor længe må du som sygeplejerske arbejde ad gangen? Hvornår skal du kende din vagtplan? Og ikke mindst, hvordan du skal kompenseres, hvis den bliver lavet om? Alt det står beskrevet i arbejdstidsaftalerne, men mange har også oplevet, at det er svært at få arbejdsgiverne til at vende tilbage til overenskomster og andre aftaler efter coronakrisen. Også selv om den fælleserklæring, som Dansk Sygeplejeråd og en række andre fagforbund indgik med Danske Regioner og KL, ikke længere gælder.

Den store fleksibilitet var nødvendig i en helt særlig situation, men det var aldrig meningen, at den skulle udnyttes til at lukke huller eller kompensere for ubesatte stillinger, lyder det fra Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd:

”Der er grænser for fleksibiliteten. Det må aldrig blive sådan, at det er nødvendigt at give køb på ordentlige arbejdsvilkår eller at give afkald på privat- og fritidsliv for at kunne arbejde i sundhedsvæsenet. Nu er den akutte krise overstået, og dermed må det også være slut med den meget store uforudsigelighed i sygeplejerskernes arbejde,” siger hun.

Det budskab er også blevet bragt videre til arbejdsgiverne, men at det ikke efterleves alle steder, vidner tilbagemeldinger fra kredse, fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter om. Det er baggrunden for, at Dansk Sygeplejeråd nu sætter ekstra fokus på at hjælpe sygeplejerskerne til et bedre arbejdsliv, ved at gøre det klart, at arbejdstidsaftalerne skal overholdes.

På kampagnens hjemmeside kan du finde svar på nogle af de hyppigste spørgsmål om dine rettigheder. Samtidig opfordres alle medlemmer til at hente hjælp hos deres TR, FTR eller kreds, hvis deres arbejdsgivere kræver fleksibilitet ud over det, der er aftalt.

Arbejde, fritid, hvile. Hvor går din grænse?