Arbejdsgivernes lockout smuldrer

Der er store problemer med at stille nødberedskaber på de mange hospitalsafdelinger, som arbejdsgiverne har udtaget til lockout.

Oprettet: 07.04.2018
Michael Bech, mib@dsr.dk
Foto: Lena Rønsholdt

Det går ikke helt som planlagt med arbejdsgivernes lockout på det offentlige område. Der var varslet en omfattende lockout på de danske sygehuse, men den er nu ved at falde helt sammen.

Det viser sig nemlig, at regionerne i første omgang havde været for hurtigt ude med at lockoute områder, hvor der var tale om for eksempel livstruende behandling, børn og kræft.

Læs artikel om sagen på DR: For få fastansatte sygeplejersker: Hospitaler ønsker at aflyse op mod halvdelen af lockout

”Arbejdsgiverne på det offentlige område har meldt ud med en voldsom og omfattende lockout. Og det viser sig nu ikke overraskende, at den ikke lader sig gennemføre, hvis man også skal sikre den rette bemanding og patienternes sikkerhed. Så lockouten er ved at smuldre på hospitalerne,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Derfor har regionerne nu forhandlet sig til at undtage en lang række afsnit og områder, viser en oversigt fra Dansk Sygeplejeråds analyseafdeling.

Nødberedskaberne viser den daglige nød”

Således er nu 76 procent af Rigshospitalet i København blevet undtaget fra lockout, mens tallet er 67 procent for Skejby i Aarhus og ligeledes 67 procent undtagelser for hospitalerne i Herlev og Gentofte. 

Som den sidste region er Nordjylland næsten færdig med forhandlingerne om nødberedskaber. Her er billedet det samme med 67 afdelinger, som skal undtages fra lockouten, hvilket svarer til 55 procent af de 2.700 sygeplejersker på Aalborg Universitetshospital.

Læs artikel om sagen i Jyllands-Posten (kræver login): Lockouten på sygehuse slår langtfra igennem på alle afdelinger

Problemet for arbejdsgiverne er, at når det er blevet forsøgt at stable et nødberedskab på benene, så er det mislykkedes rigtig mange steder. Der er simpelthen ikke nok mandskab til at stille med et troværdigt nødberedskab.

Sygeplejerskerne på de undtagne afsnit skal derfor nu gå på arbejde som normalt sammen med vikarer og andre ansatte ved en eventuel konflikt.

”Denne situation viser i virkeligheden, hvor dårligt det står til i dagligdagen på hospitalerne. Man må opgive at stille nødberedskab, fordi den daglige bemanding – uden timelønnede og vikarer – simpelthen ikke er stor nok til at opretholde de livsvigtige funktioner.  Så på den måde kan man sige, at Danske Regioner nu er blevet pinligt bevidste om, hvor pressede arbejdsforholdene er på deres sygehuse. Nødberedskaberne viser den daglige nød,” siger Grete Christensen.

Læs andre artikler relateret til emnet