Arbejdsnedlæggelser resulterer i bod til sygeplejersker

Arbejdsretten pålægger nu sygeplejersker der har deltaget i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser en bod på enten 56 kr. eller 86 kr. per nedlagt arbejdstime.

Oprettet: 16.09.2021
Alexandra Pedersen, alp@dsr.dk
Anne G. Poulsen

Dansk Sygeplejeråd var torsdag d. 16. september i Arbejdsretten for anden gang.

Arbejdsretten traf endnu en gang afgørelse om, at Dansk Sygeplejeråd skal pålægge medlemmerne at vende tilbage til arbejde og holde det normaliseret.

Spørgsmålet om bod blev fastsat af Arbejdsretten til 56 kr. i timen for de sygeplejersker, der deltog i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser før Arbejdsrettens pålæg, om at genoptage arbejdet og holde det normaliseret sidste torsdag d. 9. september. Sygeplejersker, der har deltaget i nedlæggelser af arbejdet efterfølgende, pålægges en bod på 86 kr. i timen. Derudover kan alle sygeplejersker, der har deltaget i de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, trækkes i løn svarende til de timer, de har været væk fra arbejdet.

”Vi har videreformidlet Arbejdsrettens pålæg til vores medlemmer, og vi understreger endnu en gang, at de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser er noget, som vi klart må tage afstand fra, og det må stoppe nu. Den kamp for et bedre sundhedsvæsen, sygeplejerskerne kæmper med de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, er en kamp, som vi ikke kan vinde på denne måde,” siger Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen.

”Der er hårdt brug for bedre løn og arbejdsvilkår i sundhedsvæsenet. Det kæmper vi også for i Dansk Sygeplejeråd, men det skal ske med lovlige midler og ikke overenskomststridige aktioner,” fortsætter hun.

Siden Folketinget ophøjede mæglingsforslaget fra forligsmanden om overenskomstforhandlingerne til lov, og dermed afsluttede strejken, har sygeplejersker landet over deltaget i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Senest på Aalborg Universitets Hospital, Herlev Hospital, Bornholm Hospital og i Lolland Kommune.