Arbejdspres på sygehusene satte dagsordenen i 2016

2016 blev et år præget af belastning fra stigende produktivitet på sygehusene og påbud fra Arbejdstilsynet om dårligt psykisk arbejdsmiljø

Oprettet: 30.12.2016
Peter Aagaard Brixen, pab@dsr.dk og MayaBille@dsr.dk

Arbejdspresset i sundhedsvæsenet og i sygeplejerskers arbejdsliv har været den dagsorden, der har haft størst bevågenhed fra Dansk Sygeplejeråd i 2016. Medierne rundede 2016 af med overskrifter om, at et bredt udsnit af politikerne ønsker at afskaffe de årlige krav om produktivitetsstigninger på 2 procent. Der er brug for at måle på kvalitet i stedet for at måle på, at vi skal have så mange som muligt igennem systemet, lyder de politiske meldinger ved årsskiftet.

 

Et bæredygtigt sundhedsvæsen

Dansk Sygeplejeråd satte arbejdspresset på dagsordenen ved årets kongres i maj måned under overskriften ”Et bæredygtigt sundhedsvæsen”. Diskussionerne var fyldt med meldinger om presset i hverdagen, og før kongressen viste Dansk Sygeplejeråds egne analyser, at antallet af sygeplejersker der oplever en øget arbejdsmængde eller højere arbejdstempo er steget med 5-10 procent fra 2012-2015.

Arbejdstilsynets besøg på landets sygehuse har de seneste år givet påbud til hårdt pressede afdelinger. I 2016 viste et ud af i alt 35 påbud på landsplan, at sygeplejersker på Intensivafdelingen på Køge Sygehus måtte holde patienter bedøvede pga. for lidt personale. Og på trods af de mange taler fra Arbejdstilsynet viste en rundringning fra Fagbladet Sygeplejersken, at hver tredje af de afdelinger, der i 2014 fik påbud af arbejdstilsynet stadig ikke havde fået bugt med travlheden.

”2016 blev året, hvor vi begyndte at tale om, at arbejdspresset har stået på så længe, at vi frygter en nedsmeltning af sundhedsvæsenet, lige som vi har set det ske i Skat. Der er ikke mere at give af. Men det er glædeligt at se, at der nu er politisk vilje til at stoppe de årlige krav om 2 procents produktivitetsstigninger og fokusere mere på kvaliteten af den behandling patienterne får,” siger Grete Christensen formand for Dansk Sygeplejeråd. 

 

Velfærdssamfundet er under pres

Presset på sundhedsvæsenet og velfærdssamfundet var også baggrunden for at Dansk Sygeplejeråd i 2016 udgav antologien ”Bladet fra munden”, som satte fokus på samspillet mellem politiske beslutninger på den ene side og vilkårene for arbejdet i den offentlige sektor på den anden side. I antologien giver ni forskere deres bud på årsagerne til at velfærdsstaten er under pres og bringer deres viden i spil med afsæt i sygeplejerskers hverdagserfaringer. Antologien beskriver, at det er nødvendigt at give rum for medarbejdernes stemmer, når de beretter om hverdagen på de offentlige arbejdspladser. Det er nødvendigt at lytte til patienter/borgere og deres pårørende, når de beretter om oplevelser fra mødet med sundhedsvæsnet eller andre af vores velfærdsinstitutioner. Det er nødvendigt for, at vi kan blive kloge på de afledte effekter, som beslutninger langt fra den enkelte arbejdsplads kan have på kvalitet og arbejdsmiljø.

 

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

I april i år kom Dansk Sygeplejeråd med et udspil til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Kortere indlæggelsestider og mere komplekse patienter har skabt nye udfordringer i kommunerne.

Udspillet rummer udfordringer, der kræver opkvalificering af sygeplejersker, sygeplejersker på alle plejecentre og bedre informationsdeling sektorerne imellem. Hvis sundhedsvæsenet skal være bæredygtigt må, der investeres i forebyggelse og være åbenhed for mere demokratisk indflydelse på, hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal se ud. Dansk Sygeplejeråd afventer regeringens om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som forventes at blive præsenteret i starten af 2017.

 

Flere mænd i sygeplejen

Ligestilling og kampagnen ”Mand kan også være sygeplejerske” førte i 2016 til at et rekordhøjt antal mænd startede på sygeplejerskeuddannelsen rundt om på landets professionshøjskoler. Helt præcist 254 mænd. Ikke alene kom flere mænd ind på uddannelsen. Mændene udgør nu også en større andel af den samlede gruppe af studerende. Hvor der sidste år blev optaget 6,6 procent mænd, så steg tallet i 2016 steget til 7,1 procent. Det højeste nogensinde.

 

Pres på ytringsfriheden

I 2016 satte Dansk Sygeplejeråd fokus på sygeplejerskers ytringsfrihed med en analyse, som viste i 2016, at hver tredje  sygeplejersker har oplevet at tie om kritisable forhold på deres arbejdspladser som de mente at offentligheden burde have kendskab til. Debatten førte til en række indslag i medierne, hvor der blandt andet blev stillet skarpt på, hvor vigtigt det er at sygeplejerskerne bruger deres ytringsfrihed, når arbejdspresset i sundhedsvæsenet er presset.

 

Vold på bosteder

Dansk Sygeplejeråd og en række patient-, pårørende- og personaleorganisationer opfordrede i 2016 politikerne til at lægge en ny kurs i forhandlingerne om forebyggelse af vold på bosteder.  Organisationerne markerede bekymring over, at politikerne fokuserede på en model med udgangspunkt i en ”specialiseret socialpsykiatrisk afdeling”. Debatten førte til at et bredt flertal i Folketinget indgik en aftale om en række af initiativer, der skal forebygge vold på bosteder. Dansk Sygeplejeråd ser positivt på aftalen, som bl.a. vil sikre etablering af 150 nye pladser på specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i regionerne efter inspiration fra afdeling M på Sct. Hans.

 

Medicinråd skal prioritere

2016 blev året hvor Danske Regioner tog initiativ til at nedsætte et Medicinråd til at prioritere de stadigt stigende medicinudgifter, der i 2015 løb op i 7,53 mia. kr. Medicinrådet går i arbejde fra årsskiftet og Dansk Sygeplejeråd ser rådet som et positivt skridt i retning af prioritering på et oplyst og afbalanceret grundlag i samspil med patienter og andre relevante parter i sundhedsvæsenet.  

 

Sygeplejersker har høj troværdighed

I år har vi endnu engang kunne se, at der må løbes stærkere og stærkere, og at travlheden går ud over kvalitet og arbejdsmiljø. Men alligevel det betyder ikke, at patienterne mister tilliden til sygeplejerskernes arbejde. Danskerne pegede i Radius Kommunikations undersøgelse på sygeplejersker, som den mest troværdige faggruppe. Det er et skulderklap, der er værd at huske på, selvom sygeplejerskerne er pressede, så gør de et godt og vigtigt stykke arbejde, døgnet rundt, året rundt.

Rigtigt godt nytår fra Dansk Sygeplejeråd.