Arbejdsretten: Arbejdet skal holdes vedvarende normaliseret

Dansk Sygeplejeråd var endnu en gang indkaldt i Arbejdsretten torsdag d. 7. oktober af Danske Regioner. Arbejdsretten understregede igen situationens alvor og pålagde sygeplejerskerne at holde arbejdet normaliseret.

Oprettet: 07.10.2021
Alexandra Pedersen, alp@dsr.dk
Anne G. Poulsen

Arbejdsretten har endnu en gang pålagt medlemmer af Dansk Sygeplejeråd at holde arbejdet vedvarende normaliseret.

Derudover traf Arbejdsretten igen afgørelse om bod til medlemmer af Dansk Sygeplejeråd for at deltage i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, samt at genoptage arbejdet og holde det normaliseret. Arbejdsretten understregede igen situationens alvor og udtrykte håb om, at de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser stopper med det pålæg, som Arbejdsretten nu har givet.

Dansk Sygeplejeråd tager klart afstand fra de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og har gentagende gange opfordret alle medlemmer til at stoppe de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og holde arbejdet normaliseret.

Sygeplejersker, der har deltaget i nedlæggelser af arbejdet efter den 9. september, pålægges en bod på 86 kr. i timen. Alle sygeplejersker, der har deltaget i de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, kan ligeledes trækkes i løn svarende til de timer, de har været væk fra arbejdet.

De overenskomststridige arbejdsnedlæggelser har fundet sted over hele landet siden Folketinget ophøjede mæglingsforslaget fra forligsmanden om overenskomstforhandlingerne til lov, og dermed afsluttede strejken. Senest på Sjællands Universitetshospital Roskilde og Amager-Hvidovre Hospital.