Arbejdsretten: Arbejdet skal normaliseres - spørgsmålet om bod udsættes

Dansk Sygeplejeråd var torsdag indkaldt i Arbejdsretten på foranledning af Danske Regioner på baggrund af sygeplejerskernes arbejdsnedlæggelse rundt omkring i landet den seneste uge. Spørgsmålet om bod er blevet udsat til senere behandling.

Oprettet: 09.09.2021
Alexandra Pedersen, alp@dsr.dk

Arbejdsretten skulle forholde sig til, at Danske Regioner har stillet krav om, at arbejdsnedlæggelserne ophører og at der bliver pålagt de strejkende sygeplejersker en bod.

Arbejdsretten pålagde de medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, som har deltaget i arbejdsnedlæggelserne, at de skal genoptage arbejdet og holde dette normaliseret. Spørgsmålet om bod er blevet udsat til senere behandling.

Hver gang Dansk Sygeplejeråds tillidsrepræsentanter og kredse er blevet bekendt med de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser har de meddelt de deltagende medlemmer, at arbejdsnedlæggelserne er overenskomststridige, og har i overensstemmelse med det fagretlige system opfordret sygeplejerskerne til at genoptage arbejdet og holde arbejdet normaliseret.

Den opfordring er blevet fulgt alle steder, konstaterer Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen. Om dagens møde i Arbejdsretten siger hun:

”Beslutningen fra Arbejdsretten var forventelig, og det pålæg videreformidler vi til medlemmerne,” siger Grete Christensen og fortsætter om baggrunden for de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser:

”Der er en udbredt frustration over, at Folketinget greb ind i konflikten uden en krone ekstra. Sygeplejerskerne har med høj fleksibilitet arbejdet for at løse sundhedsvæsenets udfordringer uden at blive anerkendt. Sygeplejerskerne oplever ikke, at der rækkes ud og tages hånd om deres frustration og aktuelle situation.”

Arbejdsnedlæggelserne startede i sidste uge på Århus Universitetshospital, hvor en stribe afdelinger nedlagde arbejdet på skift i en time mandag, tirsdag og onsdag. Arbejdsnedlæggelserne bredte sig til Horsens og Roskilde fredag. Mandag, tirsdag og onsdag i denne uge blev også Rigshospitalet ramt af en times daglige arbejdsnedlæggelser. Aalborg Universitetshospital og igen Roskilde har ligeledes i denne uge ramt af kortvarige arbejdsnedlæggelser.
 

Ved overenskomststridige arbejdsnedlæggelser kan sygeplejersker, der har deltaget i de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, trækkes i løn og pålægges en bod på 56 kr. i timen. Arbejdsretten kan give et pålæg om at genoptage arbejdet/holde arbejdet normaliseret og herefter forhøjes boden til 86 kr. i timen.