Arbejdsretten giver igen pålæg

Dansk Sygeplejeråd var endnu en gang indkaldt i Arbejdsretten torsdag d. 30. september af Danske Regioner og for første gang af Kommunernes Landsforening. Arbejdsretten indskærpede igen fredspligten og pålagde sygeplejerskerne at holde arbejdet normaliseret.

Oprettet: 30.09.2021
Alexandra Pedersen, alp@dsr.dk
Foto: Nils Lund

Arbejdsretten har endnu en gang pålagt medlemmer af Dansk Sygeplejeråd at holde arbejdet vedvarende normaliseret, både kommunalt og regionalt.

Derudover traf Arbejdsretten igen afgørelse om bod til medlemmer af Dansk Sygeplejeråd for at deltage i overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, samt at vende tilbage til arbejde og holde det normaliseret.

”Arbejdsretten understreger endnu en gang situationens alvor. I DSR gør vi alt, hvad vi kan for at fredspligten bliver overholdt. Vi har gentagne gange taget klart afstand fra de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og kraftigt opfordret vores medlemmer til at holde arbejdet normaliseret, og det fortsætter vi med at gøre,” siger formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen.

”Vi har noteret os, at regionsrådsformand i Region Midt, Anders Kühnau i weekenden har udtalt, at vores sundhedsvæsen er i knæ. Det er vi enige i, og der er hårdt brug for bedre løn og arbejdsvilkår i sundhedsvæsenet. Vi har altså en fælles interesse, og opfordrer derfor arbejdsgiver til at gå i dialog med sygeplejerskerne og finde en fælles løsning på arbejdspladserne,” siger hun.

 

Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser resulterer fortsat i bod

Arbejdsretten har pålagt de kommunalt ansatte sygeplejersker at holde arbejdet vedvarende normaliseret og gentaget sit pålæg til de regionalt ansatte sygeplejersker om at gøre det samme.  Derudover blev fredspligten endnu en gang understreget og det blev på ny indskærpet, at arbejdet skal holdes normaliseret.

Skærpet bod på 86 kr. i timen gælder fremover for alle overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, både regionalt og kommunalt. Derudover kan alle sygeplejersker, der har deltaget i de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, trækkes i løn svarende til de timer, de har været væk fra arbejdet.

De overenskomststridige arbejdsnedlæggelser har fundet sted over hele landet siden Folketinget ophøjede mæglingsforslaget fra forligsmanden om overenskomstforhandlingerne til lov, og dermed afsluttede strejken. Regionerne har nu indgivet klageskrift til Arbejdsretten på baggrund af arbejdsnedlæggelser på Sjællands Universitetshospital Roskilde, Amager-Hvidovre Hospital og Sygehus Lillebælt. Kommunale arbejdsnedlæggelser har fundet sted i Århus Kommune, Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune.