Arbejdstilsynet giver Holbæk Sygehus et påbud

Det øgede pres på arbejdsmiljø og -forhold viser sig nu også via ’smiley’er’ fra Arbejdstilsynet. Tilsynet har foreløbig i 2018 været på besøg på 23 hospitaler, og det har i 18 af tilfældene udmøntet sig i påbud af forskellig observans.

Oprettet: 06.04.2018
Michael Bech, mib@dsr.dk
Foto: Holbæk Sygehus

Noget er galt i sygehusvæsenet. Det har stressede sygeplejersker og læger vidst et stykke tid – og patienterne er på mange hospitaler begyndt at opdage hvor lidt tid, sundhedspersonalet har til den rette pleje, behandling og omsorg.

Nu reagerer Arbejdstilsynet også på de ekstraordinære belastninger.

Et af de hospitaler, der har haft massive problemer, er Holbæk Sygehus. Region Sjælland har selv foretaget en optælling for 2017, som viste, at flere end 2.000 patienter har overnattet på gangene, mens regionen har indrømmet, at der er store problemer med at rekruttere personale.

Pårørende har i flere tilfælde frygtet for patientens liv, og sygeplejersker samt læger har oplevet tilstandene som direkte kaotiske, mens ledelsen har virket handlingslammet. Dansk Sygeplejeråd sendte derfor i januar en ’bekymringshenvendelse’ omkring de medicinske afsnit på Holbæk Sygehus til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs også: Sygeplejersker er ekstraordinært pressede i Holbæk

Samtidig blev sygeplejersker på afsnittet udstyret med en såkaldt ’fralæggelseserklæring’, som de kan udfylde og sende til ledelsen, hvis de i særligt belastede situationer ikke mener at kunne leve op til autorisationslovens regler i deres pleje og behandling af de indlagte patienter.

”Det burde aldrig være kommet så vidt”

Arbejdstilsynet var allerede opmærksom på problemerne og aflagde i januar besøg på sygehuset. Resultatet foreligger nu i form af konkrete påbud.

Holbæk Sygehus har fået tre kritiske påbud på geriatrisk og nefrologisk afdeling om at gøre noget ved den store arbejdsmængde og det tidspres, der forringer læger og sygeplejerskers ’sikkerhed og sundhed’.

Derudover har sygehusledelsen modtaget et skærpende ’rådgivningspåbud’ med krav om at bruge ’en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at løse og forebygge de arbejdsmiljøproblemer, der er truffet afgørelse om’. Påbuddene skal være efterkommet senest den 1. oktober 2018.

”Det er kun gået den forkerte vej med arbejdsmiljø og patientsikkerhed på Holbæk Sygehus de seneste par år. Og det burde aldrig være kommet så vidt. Derfor er det godt, at Arbejdstilsynet med sine påbud sender et stærkt signal til ledelsen om, at det hidtil iværksatte er utilstrækkeligt – og at det er nødvendigt for såvel patientsikkerheden samt medarbejdernes liv og helbred, at hospitalet får ekstern hjælp til at løse problemerne,” siger næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorte Steenberg.

Flere sygehuse har massive problemer med arbejdsmiljøet

Holbæk Sygehus afventer nu dommen fra Styrelsen fra Patientsikkerhed, som også har besøgt hospitalet.

Men Holbæk-sagen er ikke et isoleret tilfælde. Arbejdstilsynet har foreløbig i 2018 været på besøg på 23 hospitaler. Det har i 18 af tilfældene udmøntet sig i påbud af forskellig observans.

I Region Midtjylland har der på samme måde været desperate situationer for plejepersonalet på flere hospitaler på det seneste. Torsdag måtte hospitalet i Randers således lukke ned for alt andet end akutte behandlinger på grund af ekstrem overbelægning. Patienter blev derfor overført til andre sygehus i regionen, hvilket også var problematisk, da flere af dem i forvejen var ramt af overbelægning.

Sygehus Sønderjylland har haft så massive problemer med arbejdsmiljøet, at hele ledelsen sidste år blev udskiftet for at ændre tilgangen. Og på Psykiatrisygehuset i Slagelse har personalet over mange måneder været tvunget helt i knæ under urimelige arbejdsforhold.

Læs andre artikler relateret til emnet