At løn også betyder noget for sygeplejersker, er en sandhed, som nogle åbenbart har svært ved at kapere

DEBAT: Tillykke til de 3.373, som har søgt ind på sygeplejerskeuddannelsen. I har valgt verdens bedste fag. Desværre er I alt for få, skriver Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde i DSR, og Charlotte Gøtstad Sørensen, forperson i SLS, i Politiken.

Oprettet: 07.07.2022
Foto: Søren Svendsen

Debatindlæg af Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd og Charlotte Gøtstad Sørensen, forperson for SLS.

TILLYKKE til de 3.373, som har søgt ind på sygeplejerskeuddannelsen. I har valgt verdens bedste fag. Desværre er I alt for få, og det er mildest talt rigtig skidt. Antallet af ansøgere er faldet med hele 28 pct., og vi står nu i en situation, hvor vi højst sandsynligt ikke kan fylde pladserne op. Og slet ikke uden for de store byer.

Det risikerer at forværre den mangel på medarbejdere, som presser vores sundhedsvæsen til det yderste. Havde politikerne tænkt, at de kunne løse udfordringerne ved at uddanne flere, så er den dør altså også smækket.

Det er faktisk noget af en mavepuster til et sundhedsvæsen, som i forvejen har svært ved at få luft.

DET ER netop det, der er problemet: Unge mennesker orienterer sig i virkeligheden, og virkeligheden i sundhedsvæsenet virker lige nu mere afskrækkende end tillokkende. Derfor nytter det heller ikke noget at tro, at man kan tiltrække flere studerende til sygeplejerskeuddannelsen ved at fortælle, hvor godt et valg det er. Vi bliver nødt til at sørge for, at det rent faktisk er et godt valg.

Grundlæggende handler det om det samme, uanset om vi skal tiltrække flere til uddannelsen, rekruttere ude på arbejdspladserne eller holde fast i de medarbejdere, vi har. Det handler om ordentlige arbejdsvilkår, og det handler om løn.

Lave normeringer fører til et presset arbejdsmiljø, og sygeplejerskerne oplever, at de ikke har tid til at udføre deres arbejde fagligt forsvarligt. Det rammer allerede nu patienterne i form af dårligere forløb, flere genindlæggelser og utilsigtede hændelser. Det er dybt utilfredsstillende og opslidende at være i for de ansatte.

At løn også betyder noget for sygeplejersker, er en sandhed, som nogle åbenbart har svært ved at kapere. Men det er på tide, at sygeplejerskernes løn kommer til at svare til deres uddannelsesniveau, opgaver og ansvar. Sygeplejerskernes løn ligger ligesom i andre traditionelt kvindedominerede fag lavt i forhold til andre faggrupper med samme uddannelsesniveau.

For eksempel viser tal fra Danmarks Statistik, at sygeplejerskernes løn inklusive pension i gennemsnit er ca. 5.600 kroner lavere om måneden end folkeskolelærernes.

MED DE nye ansøgertal er der kun lagt ekstra pres på både Lønstrukturkomiteen og Robusthedskommissionen. Det er bydende nødvendigt, at de kommer med konkrete løsninger, der kan vende udviklingen. Og politikerne bliver nødt til at følge op med penge og handling.

Vi mener stadigvæk, at sygeplejefaget er det bedste. Man finder ikke noget mere meningsgivende og med større mulighed for at gøre en konkret forskel for andre mennesker. Samtidig er det et arbejde med mange muligheder, og som kan tages med overalt i verden. Men det er altså ikke nok. Arbejdet bærer ikke lønnen i sig selv. Især ikke når vilkårene bliver sådan, at man ikke længere oplever, at man har mulighed for at gøre den forskel, man er uddannet til. De unge har helt åbenlyst svært ved at se, at det er her, der venter dem et godt arbejds-og privatliv.

Det ændrer vi ikke med flotte ord og kampagner. Det ændrer vi kun ved at gøre det mere attraktivt at vælge den vej, og det er et politisk ansvar.

Se indlægget i Politiken