Bachelorprojekter udvikler sygeplejen

Når en afdeling udbyder et projekt til bachelorstuderende, bliver sygeplejen udviklet gennem samarbejde og en metodisk tilgang til indsamling af data, f.eks. gennem litteratursøgning eller observationsstudier. Dataindsamling som afdelingen ikke har tid til at udføre.

Oprettet: 01.07.2019
Jette Bagh, jba@dsr.dk

Når en patient bliver indlagt akut om natten, arbejder sygeplejerskerne meget stille, så de øvrige patienter på stuen ikke bliver vækket. Det er i hvert fald antagelsen. Et observationsstudie viste noget helt andet. En lydfil, optaget af sygeplejestuderende, afslørende mange forstyrrende lyde og fik konsekvenser for afdelingens natlige rutiner. Akutte patienter bliver nu indlagt på en enestue for ikke at vække de tre andre patienter på stuen.

Ændringerne var en følge af projektet ”Studerendes bachelorprojekter som et redskab til udvikling af sygeplejen”, der foregik i samarbejde med tre udvalgte afdelinger. De implicerede afdelinger var ovenud tilfredse med projektet, som kræver en del af afdelingens ledelse.  Dels skal afdelingen præsentere en problemstilling, der trænger til at blive belyst, dels skal der afsættes tid og sygeplejersker til diskussioner og vejledning med de studerende. I retur får afdelingen en litteratursøgning, anbefalinger vedr. og konklusion på den problemstilling, der er belyst i bachelorprojektet.

”Et perfekt match” kalder en afdelingssygeplejerske samarbejdet mellem sygeplejestuderende og afdelingen.   

Underviser Dorte Dall-Hansen præsenterede projektet på en poster i Singapore. LbD konceptet (Learning by Developing) var udgangspunktet for de sygeplejestuderendes arbejde, som udgik fra UC Lillebælt.