Back to basics: Nyt netværk ønsker mere fokus på den fundamentale sygepleje

God sygepleje giver bedre overlevelse og færre komplikationer. Alligevel har mange klassiske sygeplejeopgaver trange kår. Et nyt netværk, Nationalt Netværk for Fundamentals of Care, vil skabe mere viden og opmærksomhed om den fundamentale sygepleje.

Oprettet: 21.01.2020
Mai Brandi Ludvigsen, mlu@dsr.dk

Sådan set er der ikke så meget nyt. Fundamentals of Care er sygepleje, som det altid har været, nemlig sygepleje rettet mod patientens grundlæggende behov. Om det så er at få inddraget patienter og pårørende, den kompetente observation eller at sørge for basale behov, som at patienten blive holdt ren, smertefri og mobil og får mad og væske.

Det nye er, at begrebet lige nu oplever en ny opmærksomhed hjulpet godt på vej af de stadig ringere vilkår, der er kommet for den basale sygepleje.

”Vi ved godt, hvad der sker, når patienterne ikke kommer op. De får blodpropper og liggesår. Når de ikke får børstet tænder, øger det risikoen for lungebetændelse. Alligevel er det noget af det, sygeplejersker ikke når,” fortæller Tove Lindhardt, seniorforsker og leder af Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje, Medicinsk Afdeling på Herlev-Gentofte Hospital.

Tove Lindhardt er, sammen med forskningslederne Ingrid Poulsen, Hvidovre/Rigshospitalet og Mette Grønkjær, Aalborg Universitetshospital, initiativtager til det nye netværk, og hun forstår sådan set godt, hvorfor der er opgaver, sygeplejersker ikke når:

”Jeg kender selv sygeplejersker, der kommer og fortæller, at de har haft weekendvagt med 10 patienter. Tal fra USA viser, at man max bør have seks, hvis det skal være sikkert i en almen medicinsk eller kirurgisk afdeling. Og vi ved jo, at de mennesker, der ligger i sengen, er vildt komplekse. Ellers var de i behandling i ambulatoriet.”

God sygepleje redder liv

Ifølge Tove Lindhardt er det dog ikke kun et spørgsmål om normeringer. Det er også et spørgsmål om sygeplejerskernes egen værdisætning af den fundamentale sygepleje – at de ikke i afmagt accepterer de lave standarder – og så er det ikke mindst et spørgsmål om ledelse.

”Det er alfa og omega med en ledelse, der har det helt inde på rygraden, hvad den fundamentale sygepleje er. Der mangler faglig ledelse, der kan tale sygeplejen op. Det skal være mere tydeligt, hvad det er sygeplejen kan, og der skal mere respekt om det,” siger hun.

Der mangler bevidsthed om, at det ikke kun er lægens behandling, der redder liv. Det gør god sygepleje også. Hvis ikke behandlingen følges op af kompetent observation, og hvis ikke patienterne kommer ud af sengen, får mad og væske og får børstet tænder, går det dem dårligere. Det har en lang række undersøgelser i de senere år dokumenteret.

De viser, at hvis man vil have et sundhedsvæsen, hvor flest muligt overlever, og færrest muligt oplever komplikationer, hænger tæt sammen med en forsvarlig bemanding, hvor der er mulighed for at yde en ordentlige sygepleje. For eksempel har et studie på tværs af 12 europæiske lande vist, at for hver ekstra patient en sygeplejerske får ansvaret for, stiger risikoen for død med 7 pct.  

Bedre vilkår for den fundamentale sygepleje

Meget af forskningen er international, og et af formålene med det nye netværk er netop at samle mere viden om den fundamentale sygepleje i en dansk kontekst og at sætte nye initiativer i gang.

”Vi skal i gang med at lave nogle interventioner, så vi kommer det her til livs. Vi ved jo, at sygeplejerskerne rigtig gerne vil levere, og vi ved, hvordan det fører til udbrændthed, når de ikke har mulighed for det,” siger Tove Lindhardt.

Derfor er det også et tema, der interesserer mange sygeplejersker. I december var der det første møde i Nationalt Netværk for Fundamentals of Care, og foreløbig 93 har meddelt, at de gerne vil være en del af netværket, som både er for sygeplejersker, ledere, forskere og ansatte på professionshøjskolerne.

Der arbejdes på en hjemmeside, hvor man kan læse mere om Nationalt Netværk for Fundamentals of Care. Ind til da er man velkommen til at skrive til Tove Lindhardt på tove.lindhardt.damsgaard@regionh.dk.

Typiske sygeplejeopgaver som ikke bliver gjort
  • Trøst og samtale med patienter
  • Udarbejde og opdatere plejeplaner
  • Undervise patienter og deres pårørende
  • Mundhygiejne

På arbejdspladser med godt arbejdsmiljø og lavere patient-sygeplejerske-ratio, er der færre sygeplejeopgaver, som ikke bliver løst.