Bedre offentlig ledelse kræver bedre rammer og vilkår

Ledelse gør en forskel – og derfor er det afgørende, at regeringen har fokus på, hvilke rammer og vilkår, der er for ledelsen på det offentlige arbejdsmarked i den kommende ledelses reform – og ikke bare giver den enkelte leder ansvaret for resultater og arbejdsmiljø.

Oprettet: 09.01.2019
Rudi Damkjær, rda@dsr.dk

En reform skal have fokus på ledelsesspænd og forskellighederne på det offentlige arbejdsmarked, mener Dansk Sygeplejeråd.

”Man er nødt til at kigge på de rammer og muligheder, der er for offentlige ledere. En afdelingssygeplejerske, der kæmper for at få nattevagten til at hænge sammen, vil ikke have meget gavn af en ledelsesreform, hvis ikke der også kommer fokus på de rammer hun skal være leder indenfor. Alt for mange steder i det offentlige er lederne tvunget ud i brandslukning”, siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

Regeringen fremlagde onsdag et oplæg til en ledelsesreform under titlen ”En offentlig sektor rustet til fremtiden”. Innovationsminister Sophie Løhde (V) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) præsenterede 22 konkrete initiativer og 27 anbefalinger, der skal give bedre ledelse i den offentlige sektor. Udspillet er en opfølgning på Ledelseskommissionens arbejde, men en af de vigtigste anbefalinger fra kommissionens arbejde mangler ifølge Dansk Sygeplejeråd i udspillet.

”Jeg er ærgerlig over, at regeringens udspil tilsyneladende ikke har konkrete initiativer på et af de meget vigtige områder. Et vigtigt led i at skabe god ledelse er at mindske det såkaldte ledelsesspænd – altså at lederen ikke skal lede for mange medarbejdere. Er man leder for 50 eller måske endda helt op til 100 medarbejdere, så bliver det jo svært at udføre den nærværende ledelse, som alle ledere gerne vil. Indenfor sundhedsområdet er det desværre ikke ualmindeligt med ledere, der har ansvar for flere end et halvt hundrede medarbejdere. Det skaber ikke en god ramme for god ledelse”, siger Irene Hesselberg, der er formand mere end 4.000 ledende sygeplejersker i Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd.